Home About Browse Search
Svenska


Elfverson, Elias and Johansson Bakke, Are, 2022. Förutsättningar och effekter av en ökad lövandel. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

År 1996 introducerades FSC-certifiering (Forest Stewardship Council) och denna har sedan dess varit en del av det svenska skogsbruket. Certifieringen ställer olika krav och ger riktlinjer för hur skogen ska skötas på ett hållbart sätt, och idag är ca 13 miljoner hektar produktiv skogsmark certifierad i Sverige. Den senaste uppdateringen från år 2020 innehåller bland annat nya riktlinjer för lövandelen i produktionsbestånd, som nu ska uppnå tio procent av stamantalet vid slutavverkningstillfället.

Syftet med denna studie är att se hur en ökad lövandel påverkar produktionen på barrbestånd i nordöstra Dalarna. Samt att se vilka förutsättningar det finns i barrbestånd som har förstagallrats att uppnå en lövandel på tio procent enligt den nya FSC-standarden.

Studien har utförts genom att i fält samla in data för att sedan simulera produktionen för ett antal olika skötselprogram med olika trädslagssammansättningar i programmet PlanWise. Utifrån de simulerade skötselprogrammen har sedan förutsättningarna att uppnå tio procent löv vid slutavverkningstillfället kunnat analyseras.

Resultatet av studien visar att i studiens samtliga tio bestånd som vid inventeringstillfället överskrider tio procent löv kommer att klara kraven. I de bestånd som vid ursprungsläget hade en lägre lövandel än tio procent uppnås inte det nya kravet, men det finns tendenser som visar på att det går att öka lövandelen beroende på gallringsbehovet. Resultatet visar även att produktionen i bestånden inte påverkas särskilt mycket trots ökningen av lövandelen, med en skillnad i medeltillväxten på 0,16 m3sk/ha/år mellan 0 procent och 10 – 15 procent löv.

Slutsatsen är att utgångsläget i gallringsbestånden avgör förutsättningarna för att uppnå standardens nya krav. Det är därför viktigt att i ett tidigt stadium se till att det finns tillräckligt med löv i bestånden. Simuleringarna i studien visar även att en ökad lövandel endast marginellt påverkar medeltillväxten.

,

In 1996, FSC certification (Forest Stewardship Council) was introduced and has since been part of Swedish forestry. The certification sets different requirements and guidelines for a sustainable silviculture management. The latest update from 2020 contains, among other things, new guidelines for broadleaves proportion in production stands.

The purpose of this study is to see the effects in production of a higher proportion of broadleaves in conifer stands, in the northeastern parts of Dalarna, Sweden. But also, to see in which condition managed conifers stand are in relation to reach a ten percent broadleaves proportion according to the new FSC standard from 2020.
The study was carried out by collecting field data and then simulating the production in several management programs with different tree species compositions in PlanWise. Based on the simulated treatment programs, it has been possible to analyze the condition for achieving a ten percent broadleaves proportion at the time of final felling, required by the new standard.

The study shows that all stands that exceeded a ten percent broadleaves proportion at the time of field measurements meet the new standards requirements. In the stands that had a broadleaves proportion lower than ten percent at the time of field measurement, none meet the new requirement, but there are trends showing that it is possible to increase the broadleaves proportion, depending on thinning needs. The result also shows that production in the stands is not particularly affected by the increase of broadleaves, with an average difference in mean annual growth of 0.16 m3sk/ha/year between 0 % and 10 – 15 % broadleaves proportion.

The conclusions are thus that the initial broadleaf proportion plays a large role in achieving the requirements from the FSC standard. It is therefore important in an early stage to ensure the stands have enough broadleaves to meet the new goal. The study also shows that an increased broadleaves proportion only marginally affects the mean annual growth of the stands in the study.

Main title:Förutsättningar och effekter av en ökad lövandel
Authors:Elfverson, Elias and Johansson Bakke, Are
Supervisor:Abrahamsson, Tommy
Examiner:Stenhag, Staffan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2022:04
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:FCS-standard, volymproduktion, blandskog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17837
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17837
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Jun 2022 09:33
Metadata Last Modified:18 Jun 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics