Home About Browse Search
Svenska


Gustafsson, Camilla and Schulze, Alexandra, 2022. Plats för återhämtning : restorativa kvaliteter i Årstadal/Liljeholmskajen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development


Full text not available

Abstract

Hur kan restorativa kvaliteter få plats i den allt tätare staden? I takt med den ökande urbaniseringen och förtätningen minskar stadens grönytor och de urbana uterummen blir alltmer stimulerande för våra sinnen. Flertalet studier visar på att naturen har stressreducerande effekter på människan och att det finns ett samband mellan mental hälsa och vistelse i grönområden. Årstadal/Liljeholmskajen är en tät stadsdel i Stockholm vars grönytor innefattar en bergspark, ett torg, lekparker och strandpromenader. I en platsanalys baserat på ett ramverk kring åtta upplevelsevärden analyseras och kategoriseras sju utvalda områden för att undersöka de restorativa (återhämtande) kvaliteterna i området i stort. Med stöd av teori inom miljöpsykologi presenteras ett antal designprinciper som kan tillämpas som resurs för landskapsarkitekter vid gestaltning av grönytor i förtätade städer. Läsbarhet, form, färg, ljud och växtlighet är beståndsdelar som kan utvecklas för att främja människors hälsa och välbefinnande. I Årstadal/Liljeholmskajen fann vi både stimulerande och restorativa värden, men att det norra mer stadsmässiga området dominerades av stimulerande värden. Designprinciperna appliceras i en av parkerna för att visa hur evidensbaserad design kan skapa mer restorativa grönområden i den täta staden.

,

How can restorative qualities come forth despite densification? Simultaneously, urbanization and densification are causing a loss of cities' green areas, and urban spaces are becoming increasingly stimulating on our senses. Studies show that nature has stress-reducing effects on people and that there is a link between mental health and spending time in green spaces. Årstadal/Liljeholmskajen is a dense urban area in Stockholm where green areas include a mountain park, a square, playgrounds, and a waterfront. In a site analysis of the area based on a framework of eight perceived sensory dimensions, we found examples of both restorative and stimulating qualities. However, the places with restorative qualities are difficult to access as they are located mainly in the southern part of the area. Drawing on theories of environmental psychology, this paper presents several design principles that can be applied in the design and planning of cities' green spaces in the field of landscape architecture. Legibility, shape, colour, sound, and vegetation are components that can be developed to strengthen the restorative qualities of green spaces and enhance people's well-being in densified cities. According to our analysis, the northern more urban part of Årstadal/Liljeholmskajen is dominated by stimulating qualities. One of the parks is therefore used as an example of how to apply evidence-based design to enhance restoration in the dense city.

Main title:Plats för återhämtning
Subtitle:restorativa kvaliteter i Årstadal/Liljeholmskajen
Authors:Gustafsson, Camilla and Schulze, Alexandra
Supervisor:Lundvall, Anna
Examiner:Leposa, Neva and Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:upplevelsevärden, förtätning, miljöpsykologi, gestaltning, hälsa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500367
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500367
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2022 10:24
Metadata Last Modified:15 Jun 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics