Home About Browse Search
Svenska


Hansen, Jenny and Kåks, Klara, 2022. Tofta Gnisvärd naturstråk : landskapsanalys och gestaltningsförslag för utveckling av Tofta strand. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

Tofta strand mellan Tofta bad och Gnisvärds hamn är en av Gotlands mest välbesökta stränder. Landskapet har höga värden ur både ekologiska och sociala aspekter, då det på samma gång utgör en spektakulär naturmiljö med hög biologisk mångfald samtidigt som det är ett populärt område för turism och rekreation. Förvaltningen av området sköts av den ideella föreningen Strandföreningen Tofta-Gnisvärd som drivs av markägare och företagare i området. Som en del av ett pågående projekt, finansierat av ett LONA-bidrag från Naturvårdsverket, vill strandföreningen nu utveckla ett naturstråk med tillhörande målpunkter i området. En viktig del i arbetet med detta naturstråk är att tillgängliggöra platsen för en bredare målgrupp.

I arbetet undersöks hur en gestaltning av naturstråket kan utformas för att tillvarata och förvalta platsens sociala och ekologiska värden, och hur en gestaltning kan bidra till att skapa förståelse för platsen som natur- och kulturmiljö.

Arbetets resultat presenteras som ett gestaltningsförslag för naturstråket. I gestaltningsförslaget föreslås ett möbelprogram med sammanhållen visuell identitet, en större spångstruktur samt en lekmiljö som är inspirerad av platsen som kulturmiljö. Detta utgår från principen att underordna sig det befintliga landskapet, och istället för att själv ta plats verka för att synliggöra de naturliga och kulturella processer som är tongivande för landskapets karaktär. Förslaget är baserat på en integrerad landskapskaraktärsanalys (ILKA). I ILKA:n identifieras tre områden med hög potential och lägre känslighet utrifrån aspekterna landskapets uppbyggnad, landskapets ekologi, upplevelsen av landskapet och användningen av landskapet. Majoriteten av de tillägg i landskapet som föreslås i gestaltningsförslaget placeras inom dessa områden.

En viktig utgångspunkt för arbetet är att landskapet består av komplexa lager, och den teoretiska utgångspunkten att vi som människor kan förstå dessa lager och den helhet de bildar genom både information om och interaktion med landskapet. En stor vikt läggs i både landskapsanalys och gestaltningsförslag vid subjektiva upplevelser av platsen, och att vi genom att uppleva landskapet med våra egna kroppar och sinnen både kan skapa en djupare förståelse för platsen, och i längden även större empati för naturen och landskapet.

,

Tofta beach, located between Tofta bad and Gnisvärds harbor is one of Gotlands most visited places. The landscape holds a great ecological and social value, as it is both a spectacular nature environment with high biodiversity, as well as a popular tourist and recreation destination. Tofta beach is managed by the non-profit organization Strandföreingen Tofta Gnisvärd, which is run by land owners and corporate businesses in the area. As part of the current project, funded by Naturvårdsverkets LONA-grant, the plan is to create a nature trail in the area. An important aspect of the nature trail is to make the area more accessible for a broader spectrum of users.
In this thesis we investigate how a design proposal can be made, to manage and safeguard the high ecological and social values, and how a nature trail can be designed to increase understanding and interest in the landscape as a natural and cultural environment.

The result is a design proposal for the nature trail. As part of enhancing the identity and making the landscape more accessible, a set of furniture, a wooden trail and a play area is suggested. The design concept is based on a subordinate relationship to the landscape, designing with elements that enhance the landscape, rather than stand out.

The proposal is based on an assessment model named ILKA, Integrated landscape character assessment. In the ILKA, analyses have been organized thematically on the physical form of the landscape, the ecology of the landscape, the experience of the landscape and the use of the landscape. Three areas were identified as having an especially large potential and low sensitivity in relation to the nature trail. The majority of the design will be in these three areas.

A central theme for the thesis is that the landscape consists of several complex layers, using the theoretical assumption that we, as humans, can understand these layers both with information, and interaction with the landscape. In both the analysis and the design proposal, subjective experiences are highlighted, as we believe by experiencing the landscape with our bodies and minds can create a larger understanding for the landscape. In the long run perhaps even a greater empathy for the landscape as a whole.

Main title:Tofta Gnisvärd naturstråk
Subtitle:landskapsanalys och gestaltningsförslag för utveckling av Tofta strand
Authors:Hansen, Jenny and Kåks, Klara
Supervisor:Johansson, Lars
Examiner:Butler, Andrew and Åkerblom, Petter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:naturstråk, Gotland, Tofta strand, Gnisvärd, analys genom syntes, landskap som språk, ekologisk läskunnighet, integrerad landskapskaraktärsanalys ILKA
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500404
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500404
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2022 11:48
Metadata Last Modified:08 Jul 2022 10:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics