Home About Browse Search
Svenska


Daleryd Sjöblom, Morgan, 2022. Vem jag är som veterinär : faktorer som påverkar hur djurägare upplever sina veterinärbesök. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Veterinäryrket utvecklas i en rask takt både med avseende både på vad som är möjligt att göra för
djuren men också kraven som ställs på att ge djuren allt mer avancerad vård. En veterinär behöver
även vara duktig på kommunikation då brister i denna lär vara bland de främsta anledningarna till
anmälningar till ansvarsnämnden. Kommunikationen spelar givetvis roll för hur väl djurägare kan
ta till sig information och påverkar exempelvis hur väl behandlingar utförs hemma.
Denna studie utgjordes av en enkät som delades på sociala medier där de svarande fick svara på ett
antal frågor om tidigare upplevelser vid veterinärbesök och därefter se på en av 16 olika filmer av
ett simulerat veterinärbesök med skådespelare. I dessa filmer visades olika kombinationer av
veterinärens kön, om denna hade brytning på annat språk än svenska eller inte, hur denne
presenterade behandlingsalternativ och hur denne gav rekommendationer om behandlingar. De
svarande fick sedan svara på ett antal frågor om hur de upplevt vad de sett.
Resultaten som sågs i denna studie tyder på att både kön och etnisk bakgrund har betydelse för hur
man upplevs som veterinär men även att tidigare erfarenheter hos djurägaren spelade roll för hur de
upplevde vad de sett. Vidare tyder svaren från denna enkät på att hur man presenterar behandlingsalternativ spela roll. De som fick se filmer där alla alternativen presenterades från början gav mer
positivt inställda svar än de som fick se filmer där djurägaren var tvungen att fråga efter andra
alternativ än det veterinären tyckte var bäst.
Vidare studier på området skulle kunna göras med mer fokuserade frågeställningar då denna studie
hade väldigt bred utgångspunkt?. Dessutom är resultaten inte representativa för alla Sveriges
djurägare då en väldigt liten del av de svarande var män. Resultaten är dock intressanta då det verkar
finnas få studier om hur djurägares inställning och vem man är som person påverkar utgången av
veterinärbesök. Vidare studier på ämnet skulle kunna ge mer information om hur man bäst når fram
till djurägare och lyckas få dem så nöjda som möjligt med veterinärkonsultationer.
Nyckelord: veterinär, kommunikation, kön, könstillhörighet, etnisk grupp, brytning, konsultation

,

The veterinary profession is rapidly changing, both in terms of the treatments available but also in
the expectations on what treatments are to be performed. A veterinarian also needs to be good at
communicating with their clients as insufficient communication likely is one of the most common
reasons for legal complaints against veterinarians. In addition, the communication between
veterinarian and client affects the clients’ ability to understand the information given to them, which
might in turn affect the outcome of treatments, for example in terms of compliance.
In this study a survey was shared on social media. First, the respondents answered questions about
their earlier experiences with visits to veterinary clinics. The questions were followed by the
participants getting to watch one of 16 short videos of a simulated clinical consultation with actors.
In these videos the participants got to see one of different combinations of the gender of the
veterinarian, whether the veterinarian had a Swedish or non-Swedish accent, how the different
options for treatment were presented and how the recommendation of treatment was given without
knowing that there were other variations they could have seen.
The results in this study point toward there being a difference in how the veterinarian is perceived
by the clients depending on gender and ethnic group as well as previous experiences having a
significant impact. The results in this study also showed that presentation of different treatment
options mattered for client satisfaction. Overall, presenting all treatment options from the beginning
resulted in higher satisfaction as opposed to the client having to ask for alternatives
Further studies on the subject could perhaps be more focused as this study was conducted with a
very broad range of questions. The results might not be representative of the entire Swedish
population of dog-owners as very few of the respondents identified as male. The results are still
interesting however as there doesn’t seem to exist a lot of studies regarding how for example
prejudice affects the outcome of veterinary consultations. Further studies on the subject could
provide more information on how to best present information to clients and how to reach better
client satisfaction.
Keywords: veterinarian, communication, gender, ethnic group, accent, consultation

Main title:Vem jag är som veterinär
Subtitle:faktorer som påverkar hur djurägare upplever sina veterinärbesök
Authors:Daleryd Sjöblom, Morgan
Supervisor:Tamminen, Lena-Mari and Sternberg Lewerin, Susanna
Examiner:Alvåsen, Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:veterinär, kommunikation, kön, könstillhörighet, etnisk grupp, brytning, konsultation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18489
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18489
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:28 Nov 2022 08:39
Metadata Last Modified:29 Nov 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page