Home About Browse Search
Svenska


Björkman, Karin and Ericsson, Cecilia, 2022. Hanhundskastrering – Orsaker, förväntningar och resultat : vad säger hundägarna och vad visar forskningen?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Att välja att kastrera sin hanhund är ett vanligt beslut. Djurägare har ofta varierande anledningar till
att de vill kastrera sin hund och även olika förhoppningar, eller farhågor, kring vilken effekt
ingreppet kommer ha på hunden både fysiologiskt och beteendemässigt.
Enligt litteraturen rådfrågar större delen av alla djurägare personal inom djurhälsovården innan
kastrering vilket gör det viktigt att undersöka hur djurägaren upplever effekten av kastration.
Studiens syfte är att via en enkät undersöka varför djurägare väljer att kastrera sina friska
hanhundar kirurgiskt och vilka effekter de upplever att kastreringen faktiskt har haft på hundarnas
beteende, hälsa och välfärd. Detta jämförs sedan med den litteratur som finns på ämnet för att se hur
väl det stämmer överens med djurägarnas enkätsvar.
Enkäten publicerades i Facebookgrupper där författarna ansåg att den skulle nå ut till den
avsedda målgruppen: hundägare som kastrerat sina friska hanhundar kirurgiskt inom de två senaste
åren. Helt i linje med litteraturen angav 62% av respondenterna i detta arbete att de vänt sig till en
veterinär för råd angående kastrering. Av denna anledning anser författarna att det är högst relevant
att fördjupa sig i ämnet, och därmed bidra till ett underlag som gör att djurhälsopersonal ska kunna
ge djurägare mer samstämda och korrekta svar på frågor gällande ämnet.
Enligt vad respondenterna till enkäten angivit var den vanligaste anledningen till kastrering att
djurägarna ville komma till rätta med ett eller flera oönskade beteenden. Efter ingreppet var det
beteenden som stress när löptik var i närheten, överdriven urinmarkering och juckande, även kallat
humping, som flest djurägare sett en minskning av. Ett fåtal angav även att sidoeffekter såsom
viktuppgång, pälsförändringar och ökad hunger uppkommit efter kastreringen.
Sammantaget motsvarades majoriteten av djurägarnas förväntningar och 59% av respondenterna
ansåg att deras hundars hälsa och välfärd förbättrats. I jämförelsen mellan den aktuella studien och
den litteratur som finns på ämnet såg man samband mellan respondenternas upplevda förändring i
bland annat överdriven urinering och juckande och det litteraturen visade på. Flera källor angav att
dessa beteenden minskade efter kastration, vilket korrelerade med de svar som inkommit via
författarnas enkät. Många av kastreringens effekter, till exempel huruvida viktuppgång skulle vara
en sidoeffekt, råder det dock delade åsikter om beroende på vilken källa som används.

,

It is a common decision to castrate your dog. Dog owners usually have varying reasons as to why
they want to castrate their dogs. They also have different anticipations, and fears, about the
physiological and behavioral effects from the surgery.
According to literature most dog owners turn to veterinary health care personnel for advice
regarding castration. This makes it important to investigate how animal owners perceive the effects
of castration.
The purpose of the study was to research why animal owners choose to castrate their healthy
male dogs and the perceived effects on their behavior, health, and welfare. For this a survey was
used. The results from the survey were compared to the already existing literature on the subject.
The survey was published in different Facebook-groups in which the writers believed it would reach
the intended target group. The target group consisted of dog owners who had surgically castrated
their healthy male dog within the last two years.
Consonant with literature on the subject 62% of the respondents answered that they turned to a
veterinarian for advice about castration. For this reason, it is a highly relevant subject to immerse
into, and thereby create a base which makes it easier for veterinary health care personnel to give
consistent and adequate advice regarding castration of the male dog
According to the respondents the most common reason for castrating their dog was that they had
some sort of unwanted behavior. After the surgery most dog owners saw a decrease in behaviors
like stress when around bitches in heat, excessive urine marking and humping. A few respondents
had seen an increase in weight, hunger, and a change in fur. Overall, the effects of the castration
corresponded with the expectations from the dog owners. In the survey 59% answered that the
castration had given their dog a better health and welfare. When comparing existing literature with
the information obtained from the survey a connection is seen regarding excessive urine marking
and humping. Several sources showed that these behaviors decreased after the surgery, which
correlated with the answers from the survey. Some people suggest gaining weight could be an effect
from castration and is a matter that is still discussed.

Main title:Hanhundskastrering – Orsaker, förväntningar och resultat
Subtitle:vad säger hundägarna och vad visar forskningen?
Authors:Björkman, Karin and Ericsson, Cecilia
Supervisor:Lundberg, Anna and Andersson, Maria
Examiner:Olsén, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:beteende, effekt, hanhund, kastration, välfärd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17854
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17854
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2022 11:04
Metadata Last Modified:24 Jun 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics