Home About Browse Search
Svenska


Gynnerstedt, Martin and Wadmark, Henrik, 2022. De sex vanligaste konflikterna vid generationsskifte : en studie om konflikter som uppstår vid generationsskifte. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
746kB

Abstract

Sveriges lantbrukarkår blir äldre och äldre där 46 % av lantbrukarna är över 60 år (Gustavsson 2020). Detta borde betyda att det är många familjer som står inför att göra ett generationsskifte. När det kommer till familjen blir det oftast väldigt känsloladdat vid diskussionerna om generationsskifte som i sin tur kan leda till konflikt inom familjen. Du som läsare kommer kunna ta del av hur de vanligaste konflikterna kan uppstå, hur de vanligaste konflikterna kan lösas samt förebyggas i framtiden inom generationsskifte. Huvudområdet i arbetet är konflikter där olika typer av konflikter samt strategier för konflikthantering har beskrivits. Konfliktteorierna är förankrade i litteraturen som vi använt. Metoden vi har använt oss av är en kvalitativ metod som innebär en intervjustudie med fem personer som arbetar med generationsskiften på olika sätt. Det som skiljde intervjuerna åt var att tre av dem var som en övergripande pilotstudie där samtalen var mer öppna om konflikter inom generationsskiften. De två sista intervjuerna var mer nischade åt de vanligaste konflikterna som de tre första personerna beskrev. Det blev två mer fördjupande intervjuer med fasta frågor. Resultatet vi fick fram var sex huvudkonflikter som är grundorsaker till att konflikter uppstår.
De sex orsakerna är:
- Samägande
- Föräldrars perspektiv
- Arvtagares perspektiv
- Respektives perspektiv
- Kompensation
- Kommunikation
Resultaten diskuterades sedan med hjälp av vårt teoretiska ramverk där vi diskuterade hur konflikter uppstår samt möjliga scenarier hur parterna förhåller sig till varandra.

,

Sweden's farmers are getting older on average where 46% of farmers are over 60 years old. This means that many families are facing a generational succession. When it comes to the family, it is often very emotional during the discussions about generational change, which in turn can lead to conflict within the family. You as a reader will be able to take part in how the most common conflicts can arise, how the most common conflicts can be resolved and prevented for the future. The main area of work is where different types of conflicts and strategies for conflict management have been described. The conflict theories are rooted in the literature we have used. The literature that we mostly have used is nine stage of conflict escalation, communications strategies and conflict strategies. The choice of method we have used is a qualitative method that involves an interview study with five people who work with generational shifts in different ways. What distinguished the interviews was that three of them were like an overall pilot study where the conversations were more open about conflicts within generational renewal. The last two interviews were more niche about the most common conflicts that the first three people described. There were two more in-depth interviews with fixed questions. The result we obtained was six main conflicts which are the root causes of conflicts.
The six reasons are:
- Co-ownership
- Perspectives of parents
- Perspectives of heirs
- Perspectives of partners
- Compensation
- Communication
The results were then discussed with help from our theoretical framework where we discussed how conflicts arise and possible scenarios how the parties interact to each other.

Main title:De sex vanligaste konflikterna vid generationsskifte
Subtitle:en studie om konflikter som uppstår vid generationsskifte
Authors:Gynnerstedt, Martin and Wadmark, Henrik
Supervisor:Jonasson, Torbjörn
Examiner:Hunter, Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Generationsskifte, Konflikter, Konflikthantering, Familjens viljor, Familjegårdar, Generation succession, The will of the family, conflicts, Family farms
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17870
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17870
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2022 11:16
Metadata Last Modified:28 Jun 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics