Home About Browse Search
Svenska


Häggström, Kristina and Svangärd, Lukas, 2022. Drönaranvändning i gallringsskog : flygande gallring – en teoretisk analys av drönares potential. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det finns inga drönare på marknaden idag som utför gallringsarbete, den tekniken existerar enbart i ett tidigt utvecklingsstadie. Därmed finns det begränsad information samt en hel del obesvarade frågeställningar kring ämnet. Denna rapport syftade till att besvara hur väl en gallringsdrönare stod sig i produktivitet samt kostnad gentemot en- och tvåmaskinsystem. Tidsstudier för en- samt tvåmaskinsystem användes för att skapa modeller för dessa. En del antaganden gjordes gällande gallringsdrönarens arbetssätt vilka sedan delades in i arbetsmoment och en drönarmodell skapades. Beräkningar, simuleringar samt analyser genomfördes i kalkylprogrammet Excel.

Rapporten resulterade i att en ensam gallringsdrönare hade svårt att konkurrera med en- samt tvåmaskinsystem vid varierande medelstam och skotningsavstånd. Gallringsdrönaren var lågproduktiv och därmed krävdes en låg timkostnad. Det kunde däremot konstateras att gallring med drönare har en potential att vara ett alternativ till konventionella metoder givet att skogsägaren accepterar låg produktivitet.

,

Today no drones suitable for thinning work are available on the market, these only exist in an early development stage. Therefore, limited information is available about the machine system and many questions around the subject are still unanswered. This report aims to clarify if the productivity and costs of a drone can compete with those of a harwarder and CTL-machine systems. Time studies for harwarder and CTL-machine systems were used as a base to create models for the two types of machine systems. To do the same for the thinning-drone some assumptions about the work methods had to be made, after that a drone-model could be created. Calculations, simulations, and analyses were performed in the calculation program excel.

The report concluded that a single thinning-drone had a hard time to compete with harwarder and CTL-machine systems, in a broad range of average stem volumes and forwarding distances. The thinning-drone is a very low productive machine system, and it is therefore demanded that the hourly cost also need to be low. However, thinning with drones have a potential to in the future be an alternative to conventional thinning methods, given that the forestry owner accepts the lower productivity.

Main title:Drönaranvändning i gallringsskog
Subtitle:flygande gallring – en teoretisk analys av drönares potential
Authors:Häggström, Kristina and Svangärd, Lukas
Supervisor:Lindroos, Ola
Examiner:Henriksson, Nils
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2022:04
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Drönare, Gallringsdrönare, Skogsbruk, Gallring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17892
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17892
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Agricultural machinery and equipment
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2022 08:32
Metadata Last Modified:30 Jun 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page