Home About Browse Search
Svenska


Åkesson, Johan, 2022. Individuell maskering av ljudlandskap : en observationsstudie om hur hörlursanvändning i relation till fysisk miljö påverkar fotgängares konflikter vid två korsningar i centrala Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Perception av omgivningen spelar en signifikant roll för fotgängares beteende i de offentliga rummen, något som användandet av hörlurar kan påverka och resultera i konflikter och trafikolyckor. Få studier är gjorda inom ämnet och dess relevans ökar eftersom fotgängare prioriteras alltmer inom stadsplanering med grund i de hälso- och hållbarhetsfördelar som gång som färdsätt innebär. Uppsatsen syfte är att analysera hur hörlursanvändning påverkar gåendes konflikter med andra trafikanter och relatera konflikterna till faktorer i den fysiska miljön, för att ge förståelse om hur Uppsala kommuns framtida stadsplanering kan ta hänsyn till auditiv teknologisk utveckling.

Två olycksdrabbade korsningar i centrala Uppsala inventeras och observeras utifrån ett protokoll med grund i TRAST med kriterier för bedömning av platsernas fysiska miljö, samt ett observationsschema inspirerat av Christer Hydéns Den svenska konflikttekniken för att kunna beskriva hur de konflikter som uppstår skiljer sig åt. Därefter jämförs materialet från de två korsningarna för att hitta likheter och skillnader.

Resultatet från uppsatsen visar att risken för konflikter ökar vid de undersökta platserna när miljön är utformad så att fotgängare med hörlurar lätt hamnar i andra trafikanters stråk. Risken ökar också då andra trafikanter kommer i kapp (bakifrån) eller från sidan. Diskussionen rör bland annat att risken ökar på grund av att fotgängarna med hörlurar varken ser eller hör i de situationerna. På så vis relateras effekten av den fysiska miljön och hörlursanvändning med varandra.

,

Perception of the environment plays a significant role of pedestrians’ behavior in public spaces, which the use of headphones can affect and result in conflicts and traffic accidents. Few studies are done within the subject and its relevance is increasing as pedestrians are given more space in urban planning reasoning with the benefits that walking as a mode of transport entails. The purpose of the thesis is to analyze how headphone use affects pedestrian conflicts with other road users and relate the conflicts to factors in the physical environment, to understand how future urban planning in the municiplaty of Uppsala can consider the development of auditory technology.

Two accident-affected intersections in central Uppsala are inventoried and observed based on a protocol based on TRAST with criteria for assessing the sites' physical environment, and an observation scheme inspired by Christer Hydén's The Swedish Traffic-Conflicts Technique to describe how the conflicts that arise differ. Then the material from the two intersections is compared to find similarities and differences.

The results from the study show that the risk of conflict increases at the surveyed places when the environment is such that pedestrians wearing headphones easily enter the lanes of other road users. The risk also increases when other road users catch up (from behind) or from the side. One of the issues in the discussion is that the risk increases because pedestrians with headphones can neither see nor hear in these situations. In this way, the effects of the physical environment and the use of headphones are related.

Main title:Individuell maskering av ljudlandskap
Subtitle:en observationsstudie om hur hörlursanvändning i relation till fysisk miljö påverkar fotgängares konflikter vid två korsningar i centrala Uppsala
Authors:Åkesson, Johan
Supervisor:Queiroz, Marina and Valentini, Daniel
Examiner:Leposa, Neva and Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:ljudlandskap, maskering, fotgängare, urban planering, konflikter, observation, Uppsala
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500474
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500474
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Sep 2022 07:00
Metadata Last Modified:02 Sep 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics