Home About Browse Search
Svenska


Oumar, Kifilo, 2022. Hur påverkas daggmaskar av markpackning?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
424kB

Abstract

Det här arbetet gjordes med ett färdigställt dataset över antal och biomassa av daggmaskar från ett fältförsök med markpackning. Målet med arbetet har varit att undersöka om daggmaskarna har påverkats negativt av markpackning, i kombination med andra abiotiska faktorer som förekommer under varje växtsäsong. Med hjälp av det statistiska programmet R version R-4.0.3 gjordes en variansanalys med Fisher’s Least Significant Difference (LSD) test med ett split-split-plot upplägg. Fältförsöket pågick i två år (2018–19), och studerade markpackning (behandlingsrutor) och inom dessa odlades olika vetesorter (sortrutor). Resultatet av de statistiska analyserna för det totala antalet daggmaskar visade att år hade en påverkan på antal daggmaskar (p= 0,009). Det fanns fler daggmaskar år 2018 än 2019. För den totala biomassan av daggmaskar visade analysen att år hade en påverkan (p= 0,01) men biomassan påverkades också av markpackning (p= 0,02). Det fanns även en interaktion mellan år och markpackning (p= 0,0005). Biomassan var högre år 2018 än 2019 och var högre i opackade parceller än i packade parceller. Vetesorten hade ingen effekt på vare sig antal eller biomassa av daggmaskar. I analysen undersöktes också hur de olika ekologiska grupperna av daggmaskar påverkats. Resultatet visade att både antal och biomassa av endogeiska arter påverkats av år (p= 0,006 och p= 0,0001) men för de djuplevande aneciska arterna var det endast antal som påverkades av år (p= 0,02). Generellt visade resultatet att daggmaskar påverkas negativt av
markpackning.

,

This thesis was done with a complete dataset on number and biomass of earthworms from a field trial studying soil compaction. The goal was to investigate if earthworms are negatively affected by soil compaction, in combination with other abiotic factors that occur during every growing season. An analysis of variance was done with Fisher’s Least Significant Difference (LSD) test for a splitsplit-plot design with the statistic computer program R, version R-4.0.3. The field trial lasted 2 years (2018-19; main plot factor) and examined soil compaction (subplot factor) and within the subplots three wheat varieties were grown (sub-sub plot). The results from the statistical analysis showed that year had an impact on the total number of earthworms (p= 0,009). There were more earthworms in 2018 than in 2019. For the total biomass of earthworms, the analysis showed that year had impact (p= 0,01) and so did also soil compaction (p= 0,02). There were also an interaction between year and soil compaction (p= 0,0005). The biomass of earthworms in 2018 was higher than in 2019, and moreover this difference was higher in plots without compaction than in compacted plots. Wheat variety did not have an impact neither on the number nor on the biomass of earthworms. Analyses were also done to investigate how the ecological groups of earthworms were affected. The results showed that both the number and biomass of endogeic earthworms were affected by year (p= 0,006 and p= 0,0001) but for the deep-burrowing anecic earthworms, only the number of earthworms were affected by year (p= 0,02). In general, the results showed that earthworms are negatively affected by soil compaction.

Main title:Hur påverkas daggmaskar av markpackning?
Authors:Oumar, Kifilo
Supervisor:Viketoft, Maria
Examiner:Bengtsson, Jan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:daggmask, markpackning, vetesort, anecisk, endogeisk, epigeisk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17625
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17625
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Soil science and management
Soil biology
Language:Swedish
Deposited On:18 Mar 2022 09:21
Metadata Last Modified:19 Mar 2022 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics