Home About Browse Search
Svenska


Brandmeier, Rebecca, 2022. Towards the Climate Goals : consumers’ Food Options to Mitigate Climate Change in Europe. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences


Full text not available

Abstract

One of the tremendous challenges the world is facing today is climate change. The temperature rise becomes a threat to life on earth and its consequences are already visible. One important step to keep global warming to a limit of 2 degrees is the reduction of the food sector’s carbon footprint. Therefore, every stakeholder involved in the chain should take on responsibility. Most research on climate impacts of food system reflects a product dominant logic. A service dominant logic, however, offers a perspective that originates in consumer practices. Consumers play a vital part in the food value chain as well. The way they choose food products and utilize them contributes to the overall climate impact of the food sector. Therefore, this paper makes consumers’ actions to mitigate climate change the subject of discussion. It provides a list of twelve different food options, how consumers could reduce their carbon footprint. This list is compared to three case studies to find out how three consumers already implement those options in their daily life. In addition, while many options are already applied, the main barriers refer to the price, personal taste, and habits. Finally, this paper gives recommendations for future research.

,

En av de enorma utmaningar som världen står inför i dag är klimatförändringen. Temperaturhöjningen blir ett hot mot livet på jorden och dess konsekvenser är redan synliga. Ett viktigt steg för att hålla den globala uppvärmningen inom högst 2 grader är att minska livsmedelssektorns koldioxidavtryck. Därför bör varje aktör som är involverad i kedjan ta sitt ansvar. Det traditionella företagsekonomiska perspektivet inom konsumentbeteende reflekterar produktdominerad logik. Servicedominerad logik är ett alternativ som fokuserar på konsumentbehov och beteende. Konsumenterna spelar dock också en viktig roll i livsmedelskedjan. Det sätt på vilket de väljer livsmedelsprodukter och använder dem bidrar till livsmedelsindustrins totala klimatpåverkan. Därför diskuterar jag i denna rapport konsumenternas åtgärder för att mildra klimatförändringarna. Rapporten innehåller en förteckning över tolv olika livsmedelsalternativ och åtgärder som konsumenterna kan använda för att minska sitt klimatavtryck när de tillfredsställer matrelaterade behov. Listan jämförs med tre fallstudier för att ta reda på hur tre konsumenter redan tillämpar dessa alternativ i sitt dagliga liv. Även om många alternativ redan tillämpas är de största hindren priset, den personliga smaken och vanorna. Slutligen ges rekommendationer för framtida forskning.

Main title:Towards the Climate Goals
Subtitle:consumers’ Food Options to Mitigate Climate Change in Europe
Authors:Brandmeier, Rebecca
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Tidåker, Pernilla
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:202:01
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM028 Sustainable Food Systems - Master's Programme, 120.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:climate change, consumer behaviour, European food habits, food options, sustainable diets
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17517
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17517
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:English
Deposited On:11 Feb 2022 11:29
Metadata Last Modified:12 Feb 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics