Home About Browse Search
Svenska


Hallquist, Cecilia and Vincent, Sara, 2022. Geriatriska katters näringsbehov : en enkätundersökning om kattägares kunskap om att upprätthålla god näringsstatus hos geriatriska katter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
807kB

Abstract

Med en ökande ålder förändras kattens fysiologi och därmed dess näringsbehov. Utan kunskaper
hos kattägare om dessa förändringar kring kattens näringsbehov kan det resultera i bristande
utfodring. Det kan leda till sjukdomar som med rätt utfodring kan förebyggas. Detta arbete syftade
till att undersöka kunskapsnivån hos svenska kattägare om näringsbehovet hos geriatriska katter.
Syftet var även att se vad djurhälsopersonalen kan förbättra för att göra kattägarna mer medvetna
om detta.
Studien bestod av en litteratur- och enkätundersökning. Enkätstudien publicerades i fem
Facebook-kattgrupper och var utformad med öppna och slutna frågor. Dessa handlade om
geriatriska katters näringsbehov, kattägarnas egna kunskaper samt vad djurhälsopersonalen kan göra
för att bidra med en ökad förståelse kring näringsbehovet. Det inkom 87 fullständiga svar av
kattägare. Resultatet visar att en individuell bedömning av geriatriska kattens näringsbehov krävs
för att optimera dieten, eftersom majoriteten av kattägarna anser sig endast ha en viss kunskap om
utfodring och näringsbehovet av geriatriska katter. Till stor del ansåg kattägarna sig inte ha en
tillräcklig kunskap om detta och därför vill de få foderråd i samband med besök på djurkliniken.
Med tanke på resultatet dras slutsatsen att på grund av det låga svarsantalet på enkäten kan inte
en tillförlitlig återspegling hur kunskapsnivån ser ut hos svenska kattägare dras, därför krävs mer
forskning om ämnet.

,

The cat’s physiology changes with increasing age and along with that its nutritional needs. The
owner’s lack of knowledge regarding these changes in the cat’s nutritional needs may result in a
deficient nutrition which can lead to diseases that could have been prevented with correct feeding.
The study aims to map the knowledge of Swedish cat owners in regards to the nutritional needs of
the geriatric cats. Additionally, the study intends to examine what animal health personnel can
improve to make the cat owners more aware of these changes.
The study consists of a literature study and a survey. The survey was published in five cat groups
on Facebook and was designed with both open and closed questions. The surveys covered geriatric
cats’ nutritional needs, the cat owner's own knowledge and what animal health personnel can do to
contribute to an improved understanding of the nutritional need. A total of 87 answers were collected
from cat owners. The results show that an individual assessment of the geriatric cat’s nutritional
needs is required to optimize the diet because the majority of cat owners consider themselves to
have only a certain knowledge of feeding and the nutritional needs of geriatric cats. To a large extent,
the cat owners did not consider themselves to have sufficient knowledge about the geriatric cats’
needs and therefore, wanted feeding advice in connection with visits to the animal clinic.
Considering the results, it is concluded that due to the low number of responses to the survey, a
reliable reflection of what the level of knowledge of Swedish cat owners looks like cannot be drawn,
therefore more research on the subject is required.

Main title:Geriatriska katters näringsbehov
Subtitle:en enkätundersökning om kattägares kunskap om att upprätthålla god näringsstatus hos geriatriska katter
Authors:Hallquist, Cecilia and Vincent, Sara
Supervisor:Åkerfeldt, Magdalena
Examiner:Lindqvist, Hanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:diet, djurägare, enkät, fysiologi, hälsa, katt, kunskapsnivå, nutrition, utfodring, åldersfaktor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17884
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17884
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2022 06:38
Metadata Last Modified:30 Jun 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics