Home About Browse Search
Svenska


Hallqvist, Jennifer, 2022. Quality parameters and protein profile in raw milk from individual cows with different lactation number and breed. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Swedish dairy cows have an average life expectancy of 5 years, which means that each cow undergoes about 2.5 lactation cycles through her life. Reasons for culling dairy cows are mainly impaired fertility, udder health (mastitis) and low milk yield. Animal welfare is related to increased longevity, which in turn leads to lower greenhouse gas emissions per unit of milk, thus reduced climate impact. The aim of this study was to investigate if the number of lactations or breed, affect milk quality paramters, i.e. protein profile, gross composition, pH and somatic cell count for the two major breeds of Swedish dairy cows. For this study, 110 milk samples from SRB and SLB cows were collected in herds partcipating in an on-going research project. Results from multivariate analysis did not show any major differences in milk composition between cows with different lactation numbers. Instead, milk composition seemed to differ between cows of different breeds and between cows from different farms. Milk from SRB cows had numerically higher content of fat and total solids, and higher relative concentrations of SFA, UFA, MUFA, PUFA, C14:0, C16:0, C18:0 and C18:1C9, compared to milk from SLB cows. Additionally, milk from SRB cows had higher relative concentrations of β-CN A1and lower relative concentrations of β-CN A2, compared to milk from SLB cows. Further reasearch, including larger numbers of individual cows, is required to be able to conclude whether the number of lactations has an affect on raw milk composition.

,

Svenska mjölkkor lever i genomsnitt 5 år, och genomgår under sitt liv ungefär 2,5 laktationer. Anledningar till varför man slaktar mjölkkor är framförallt nedsatt fertilitet, juversjukdom (mastit) och låg mjölkavkastning. God djurvälfärd är förknippat med att kornas levnadslängd ökar, vilket i sin tur skulle leda till lägre utsläpp av växthusgaser per mjölkenhet och därmed minskad klimatpåverkan. Syftet med denna studie var att undersöka huruvida laktationsnummer och ras påverkar kvalitetsparametrar i mjölk, dvs. proteinprofil, mjölksammansättning, pH och celltal (SCC). I denna studie ingick 110 mjölkprover från SRB och SLB kor, som ingick i besättningar i ett redan pågående forskningsprojekt. Resultat från multivariat analys visade inte på några tydliga skillnader i sammansättningen av mjölk från kor i olika laktationsnummer. Däremot fanns en tendens till liknande sammansättning för mjölkprover insamlade från kor av samma ras eller från samma gård. Mjölk från SRB-kor visade sig ha numeriskt högre halter av fett och torrsubstans, SFA, UFA, MUFA, PUFA, C14:0, C16:0, C18:0 and C18:1C9 (relativa koncentrationer), jämfört med mjölk från SLB-kor. Vidare hade mjölk från SRB-kor högre relativ koncentration β-CN A1och lägre relativ koncentration β-CN A2, jämfört med mjölk från SLB-kor. Ytterligare forskning, med fler individuella mjölkprover, krävs för att kunna dra slutsatser om huruvida laktationsnummer påverkar mjölkens sammansättning.

Main title:Quality parameters and protein profile in raw milk from individual cows with different lactation number and breed
Authors:Hallqvist, Jennifer
Supervisor:Johansson, Monika and Karlsson, Maria
Examiner:Lundh, Åse
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2022:05
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY010 Agronomprogrammet - livsmedel, för antagna fr.o.m. 2016 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:Raw milk quality, protein profile, actation number, Swedish Red, Swedish Holstein
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17564
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17564
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:English
Deposited On:25 Feb 2022 11:00
Metadata Last Modified:01 Mar 2022 12:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics