Home About Browse Search
Svenska


Gustavsson, Sara and Isaksson, Elin, 2022. Fallstudie av kompostbäddar till mjölkkor i Sverige : hur skötseln och ventilationen påverkar juverhälsan. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Kompostbäddar är ett inhysningssystem där en stor yta med ströbädd kultiveras två gånger per
dag. Genom att tillföra syre ner i bädden startar en värmeavgivande, aerob
komposteringsprocess där organiskt material bryts ner av mikroorganismer. Bädden strös
vanligtvis med spån, vilket blandas med avföring och urin från korna.
Inhysningssystemet ger en hög djurvälfärd med god kokomfort där korna har möjlighet att
utföra sina naturliga beteenden. Syftet med studien är att få ökad förståelse för hur
kompostbäddar fungerar och vad som krävs för att få bädden att fungera i svenska förhållanden.
Tre mjölkgårdar i Sverige med inhysningssystemet ingick i studien. Tidigare studier visar att
E. coli, Klebsiella, Pyogenes och Streptokocker är vanliga bakterier i dessa system, vilket även
denna studie bekräftar. Det går inte generellt att säga att juverhälsan är bättre i kompostbäddar
jämfört med andra system, men det finns goda möjligheter till en bra juverhälsa om man sköter
bädden väl. Studiens ventilationsberäkningar samt analyser av bädden visar att två av stallen
har en för låg ventilationskapacitet för att kunna ventilera bort den fukt som avges från bädden.
Rekommendationen är att dessa stall installerar fläktar. Lyckas inte fukt föras bort från bädden
så måste onödigt mycket strömaterial tillsättas för att få upp ts-halten i bädden.

,

Compost bedded pack barn are a housing system where the lying area is cultivated twice a day.
By adding oxygen to the bed, a heat-releasing, aerobic composting process is initiated where
organic material is broken down by microorganisms. The bed is usually distributed with wood
shavings, which are mixed with feces and urine from the cows.
The housing system provides a high level of animal welfare with good cow comfort, where the
cows have the opportunity to perform their natural behaviors. The purpose of this study was to
gain an increased understanding of how compost beds work and what is required to make it
work in Swedish conditions.
Three dairy farms in Sweden with the housing system were included in the study. Previous
studies show that E. coli, Klebsiella, Pyogenes and Streptococci are common bacteria in these
systems, which this study also confirms. You cannot in general say that the udder health in
compost beds is better compared to other systems, but there are good opportunities for good
udder health if you take good care of the bed. The study's ventilation calculations and analyzes
of the bed show that two of the cow houses have a low ventilation capacity to be able to remove
the moisture emitted from the compost bed. The recommendation is that these cow houses
install fans. If moisture is not removed from the bed, an unnecessary amount of wood shavings
must be added to increase the dry matter content in the bed.

Main title:Fallstudie av kompostbäddar till mjölkkor i Sverige
Subtitle:hur skötseln och ventilationen påverkar juverhälsan
Authors:Gustavsson, Sara and Isaksson, Elin
Supervisor:Herlin, Anders Henrik
Examiner:Guzhva, Oleksiy
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:vattenavgivning, E. coli, Klebsiella, mastit, pH, temperatur, kokomfort
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18171
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18171
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:30 Aug 2022 10:42
Metadata Last Modified:31 Aug 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics