Home About Browse Search
Svenska


Kallmén, Sarah, 2022. Trä som byggnadsmaterial : en undersökning av miljömässig hållbarhet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sveriges landskap är till stora delar skogsbeklädd, huvudsakligen med gran och tall som odlas fram i ett rotationsskogsbruk. Träanvändningen inom byggnadsbranschen ökar, vilket öppnat en diskussion för hur intensivt skogen ska brukas med hänsyn till miljön. Delade meningar finns gällande hanteringen av klimatkrisen, biologisk mångfald, koldioxidutsläpp och konsumtionsbeteenden. I denna uppsats undersöks främst hållbarhet ur ett miljömässigt perspektiv. Träets egenskaper har både svagheter och möjligheter som påverkar klimatet och materialets livslängd. För att mäta totala miljöbelastning av en produkts livscykel används livscykelanalys. Källan till hög miljöbelastning är nyttjandet av fossila bränslen, överkonsumtion, ineffektiv resursanvändning samt materialval. I processen av att framställa träprodukter går stora delar av en trästock till förbränning, vilket avger koldioxid till atmosfären. I användningen av trä som byggnadsmaterial finns en hel del utvecklingspotentialer. Syftet i uppsatsen är att undersöka klimatpåverkan av trä och belysa konflikter inom forskning, bygg- och träindustrin. Metoden i arbetet är semistrukturerad intervju. Intervjuresultatet talar för trä som ett användbart byggnadsmaterial inom byggnadsbranschen, och identifierar meningsskiljaktigheter som finns angående användningen av trä som byggnadsmaterial, svenskt skogsbruk och livscykelanalys.

,

Sweden´s landscape is largely forested, mainly consisting of spruce and pine that are cultivated in a rotational forestry. The use of wood in the construction industry is increasing, which has opened a discussion regarding the extent to which the forest should be used with the environment in consideration. Divided opinions are present regarding the management of the climate crisis, biodiversity, carbon dioxide emissions and consumption behaviour. In this essay, sustainability is mainly examined from an environmental perspective. Wood possesses both weak traits and possibilities that affect the climate and lifespan of the material. To measure the total environmental impact of a product´s life cycle, life cycle analysis is used. The source of high environmental impact is the use of fossil fuels, overconsumption, inefficient resource use and material selection. Within the process of manufacturing wood products, large parts of a log go to incineration, which in turn emits carbon dioxide into the atmosphere. There exists a lot of potential developments in the use of wood as a building material. The purpose of this essay is to investigate the climate impact of wood and conflicts within research, construction and wood industry. The method in this essay is semi-structured interview. The interview results speak for wood as a useful building material in the construction industry, and identifies differences of opinion regarding the use of wood as a construction material, Swedish forestry and life cycle analysis.

Main title:Trä som byggnadsmaterial
Subtitle:en undersökning av miljömässig hållbarhet
Authors:Kallmén, Sarah
Supervisor:Bergquist, Daniel
Examiner:Myhr, Ulla and Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:trä, materialval, byggnadsmaterial, miljö, Sverige
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500417
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500417
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 Jul 2022 09:25
Metadata Last Modified:15 Jul 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics