Home About Browse Search
Svenska


Nyberg, Emmy, 2022. Aquaculture and its effect on the wild fish resource in a Swedish lake : An evaluation of changes in fat content, protein content and trophic niche. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
997kB

Abstract

Fish is nutritious and important as a food source for many people. It contains high levels of protein, important omega-3 fatty acids as well as micronutrients. For a sustainable fish consumption, aquaculture is needed but it can affect nearby ecosystems in many ways. This study aimed to evaluate the effect of aquaculture on wild Arctic charr, burbot, perch and whitefish, in a lake with a newly established fish farm in northern Sweden. Fish were caught in three different locations (aquaculture, downstream, upstream) at three different occasions (year 2009, 2010, 2012). Fish caught in 2009 were sampled the first year after establishment of the aquaculture, with low impact from the farm and hence assumed to be “before” establishment, while 2012 and 2012 were assumed to be “after”. Analyses of fat- and protein content were performed in all four species of the wild fish from the different capture locations and capture years. Additionally, stable isotopes of carbon and nitrogen were analysed in perch and whitefish from different capture years and capture locations. Fat content increased over time in burbot and whitefish whereas it both decreased and increased in perch, depending on capture location. Protein content did not change significantly over time in any of the species. Charr was not statistically evaluated due to low sample size. The stable isotope analysis indicated some changes after establishment of the aquaculture. Both perch and whitefish had an increase in range of δ15N. Perch did also have an increase in range of δ13C for the same time period while whitefish had a lower range of δ13C. The changes in fat content in wild fish and the changes in trophic niche that were found, indicate leakage of nutrients from the fish farm. In some areas this might have a positive effect on the production of wild fish whereas in other areas this could be a problem. Additionally, there is a need for further studies of the effect on wild fish in order for farmed fish to be a part of a sustainable food supply.

,

Fisk är ett viktigt livsmedel för många människor då det är så näringsrik. Det innehåller mycket protein, viktiga omega-3-fettsyror samt vitaminer och mineraler. För att fiskkonsumtionen ska kunna vara hållbar är fiskodling viktigt och därmed något som ständigt utvecklas. Samtidigt kan fiskodlingar påverka närliggande ekosystem på många olika sätt. Den här studien hade som mål att undersöka vilken effekt en nyetablerad fiskodling hade på vild fisk i en sjö i norra Sverige. De vilda arter som inkluderades i denna studie var abborre, lake, röding och sik. Fisk fångades in för provtagning vid tre olika tillfällen (år 2009, 2010, 2012) och vid tre olika fångstlokaler (uppströms, nedströms, utanför odlingen). Fisk från 2009 fångades under det första året efter etableringen av fiskodlingen, med lite påverkan från odlingen och antogs därmed vara ”före” etableringen, medan fångster från 2010 och 2012 antogs vara ”efter”. Analys gjordes på mängden fett och protein för de fyra arterna utifrån år och fångstlokaler. Utöver fett och protein analyserades även stabila isotoper av kol och kväve i abborre och sik. Mängden fett ökade över tid i lake och sik samtidigt som den både ökade och minskade i abborre beroende på var den var fångad. Proteinmängden förändrades inte signifikant över tid i någon av fiskarterna. Statistiska värden för röding utvärderades inte på grund av bristfällig mängd prover. Analysen av stabila isotoper indikerade vissa förändringar efter etableringen av fiskodlingen. Både abborre och sik hade ökade värden av δ15N. Abborre hade också en ökning i δ13C för samma tidsperiod, medan sik hade en minskning i δ13C. Förändringarna i mängden fett i den vilda fisken tillsammans med förändringar i trofisk nisch indikerade att näring läcker ut från fiskodlingen. I vissa områden kan näringsläckage ha en positiv effekt på vild fisk medan det på andra ställen kan innebära problem. Med det sagt behövs mer studier göras för att se vilka effekterna är på vild fisk och på så sätt kunna betrakta odlad fisk som en del av en hållbar livsmedelsförsörjning.

Main title:Aquaculture and its effect on the wild fish resource in a Swedish lake
Subtitle:An evaluation of changes in fat content, protein content and trophic niche
Authors:Nyberg, Emmy
Supervisor:Persson, Lo
Examiner:Sampels, Sabine
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2022:24
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY010 Agronomprogrammet - livsmedel, för antagna fr.o.m. 2016 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:Aquaculture, wild fish, fat content, protein content, stable isotopes
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17974
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17974
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Fisheries and aquaculture - General aspects
Food science and technology
Language:English
Deposited On:07 Jul 2022 08:30
Metadata Last Modified:08 Jul 2023 01:15

Repository Staff Only: item control page