Home About Browse Search
Svenska


Carlstrand, Lisa, 2022. Hur påverkar en skalbaggsås och typ av gröda naturliga fiender och deras predation på bladlöss och ogräsfrön?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Den intensifiering av jordbruket som pågått under de senaste decennierna har lett till en förlust av biodiversitet i jordbrukslandskapet, bland annat till följd av att andelen naturliga habitat minskar. En förlust av biodiversitet innebär också en förlust av de ekosystemtjänster vi kan få från olika nyttodjur, såsom naturlig biologisk bekämpning, pollinering och ogräsfröpredation. I den här studien fokuseras det på tre grupper av marklevande predatorer: jordlöpare, spindlar och kortvingar. För att främja dessa i jordbrukslandskapet är det viktigt se till att det finns naturliga eller semi-naturliga habitat tillgängliga där predatorerna erbjuds skydd. Ett exempel på ett sådant habitat är en skalbaggsås som är ett konstgjort habitat inom fältet, vilken dels kan ha en positiv effekt på populationen av marklevande predatorer, dels bidra till att öka den biologiska bekämpningen av bladlöss i fältet. Marklevande predatorers påverkas också av faktorer såsom jordbearbetning, typ av gröda och vegetationens täthet och struktur. Syftet med den här studien var att undersöka hur en skalbaggsås och de intilliggande grödorna (höstvete och lin) påverkar abundansen av naturliga fiender och deras predation på bladlöss och ogräsfrön. För att fastställa detta utfördes ett fältförsök under maj 2022. Studien visade att grödan hade en stor effekt på abundansen av marklevande predatorer och predationsgraden av bladlöss; fler predatorer fanns i höstvete än i lin. Dessutom visade det att predationen av bladlöss och abundansen av spindlar minskade med ökat avstånd från skalbaggsåsen, vilket i sin tur visar att skalbaggsåsen är en viktig plats för spindlar och bidrar till biologisk bekämpning.

,

The agricultural intensification of the last decades has led to a loss of biodiversity in the agricultural landscape, partially due to the loss of natural habitats. A loss of biodiversity also results in a loss of ecosystem services that can be received from different service-providing organisms, such as natural biological control, pollination and weed seed predation. This study is focused on three groups of ground-dwelling predators: carabids, spiders, and rove beetles. These natural enemies can be supported by ensuring that natural or semi-natural habitats are available for shelter in the agricultural landscape. A beetle bank is a type of semi-natural within-field habitat, which can support high densities of predators and reduce the number of aphids within the crop. Ground-dwelling predators are also affected by factors such as tillage, crop type and vegetation density and structure. The aim of this study was to investigate how a beetle bank and the adjacent crop (winter wheat and flax) affect the abundance of natural enemies and their predation on aphids and weed seeds. To establish this, a field study was carried out in May 2022. The study showed that crop type affected the abundance of ground-dwelling predators and the predation rate of aphids; more predators were present in winter wheat than flax. In addition, it showed that the predation on aphids and the abundance of spiders decreased with increased distance from the beetle bank, which shows that this beetle bank is an important habitat for spiders and contributes to biological control.

Main title:Hur påverkar en skalbaggsås och typ av gröda naturliga fiender och deras predation på bladlöss och ogräsfrön?
Authors:Carlstrand, Lisa
Supervisor:Jonsson, Mattias
Examiner:Bommarco, Riccardo
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:skalbaggsås, jordlöpare, Carabidae, kortvingar, Staphylinidae, spindlar, Araneae, marklevande predatorer, naturliga fiender, bevarande biologisk bekämpning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18301
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18301
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Weeds and weed control
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:12 Sep 2022 08:49
Metadata Last Modified:13 Sep 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics