Home About Browse Search
Svenska


Knutsson, Gustaf and Rosenlew, Teodor, 2022. Franchisestrategi för producenter av cirkulära odlingssystem : en studie av Johannas Stadsodlingar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

På grund av den utveckling som ses i samhället idag med krav från konsumenter om spårbarhet från leverantörer och kunna konsumera med gott samvete (så) ställs det höga krav på dagens livsmedelsproduktion. Denna höjda medvetenhet har lett till ett ökat intresse för hållbara odlingssystem såsom cirkulär odling. Ett av dessa företag som utforskar möjligheterna för ett sådant odlingssystem och försäljningen därav är det nyuppstartade företaget Johannas Stadsodlingar. Under uppstarten av många innovativa företag uppnår dessa inte lönsamhet förrän de nått en viss storlek. En sektor med sådana företag är de företag som utnyttjar en modern och hållbar livsmedelsproduktion som cirkulär odling där alla insatsvaror utnyttjas på ett optimalt sätt. Ett av dessa företag inom denna sektor är Johannas Stadsodlingar som har som vision att expandera för att uppnå god lönsamhet genom skalfördelar. En expansionsstrategi som detta företag har haft som alternativ är expansion via franchising och detta är bakgrunden till den här studiens uppkomst. Johannas Stadsodlingar har under dess uppstartsfas lyckats binda intressenter till sin verksamhet, såsom leverantörer och konsumenter. Med många egenutvecklade lösningar så har de även fördelar på marknaden som kan användas till dess fördel och därmed agera som incitament för framtida franchisetagare att ingå i franchisen.
Syftet för denna studie är att ge teoretiska förklaringar om hur väl anpassat cirkulära odlingssystem och försäljning av sådana system kan vara för utveckling av franchisingkoncept. Det resultat som studien påvisar är en “dissekering”, som Lazarevic från franchisearkitekt förklarar det, av ett företag och dess franchisekoncept som då senare ska vidareutvecklas. Detta ska då hjälpa företag att se vad de har för styrkor och hur väl dessa styrkor är anpassade för franchising och om det finns någon utvecklingspotential i andra delar av företag som kan anpassas till att bli en styrka. Vida re i resultatet redogörs det även för hur olika franchiseupplägg och franchisemodeller kan utnyttjas och hur väl anpassade de är för Johannas Stadsodlingar som exempel. Detta arbete kan agera som en mall för framtida franchiseskapare inom cirkulära odlingssystem men framförallt för företag som Johannas Stadsodlingar som har som mål att sälja de tekniska lösningarna och odlingssystemen för framtida användare av cirkulära odlingssystem. Nystartade företag i en relativt outforskad affärssektor har affärsfördelar på grund av deras egenutvecklade och patenterade lösningar som kan agera maktfördelar och incitament för framtida franchisetagare.

,

With the advancement of civilization, there is a growing demand from customers for traceability supplied by distributors, as well as a desire to consume in a guilt-free manner. As a result of this increasing awareness, more people are interested in sustainable farming systems like circular farming. Johannas Stadsodlingar, a start-up firm, is one of these companies that is exploring the prospects for such a farming system and the marketing of these systems. Many innovative businesses do not achieve a sufficient level of profitability until they reach a certain scale. One of these companies' sectors that uses modern and sustainable food production methods, such as circular farming, where all inputs are used to their full potential. Johannas Stadsodlingar is one of many enterprises in this industry, with the goal of expanding to attain profitability through economies of scale. Franchising, which is the subject of this study, is one example of an expansion plan that this company has investigated. Johannas Stadsodlingar has managed to connect with stakeholders such as suppliers and consumers since its inception. With a plethora of exclusive solutions, the corporation also has market advantages that it can leverage and use as incentives for franchisees to join the franchise.
The aim of this thesis is to provide theoretical explanations on how well suited a circular agricultural system and its sale would be for the creation of a franchising concept. This study's outcome is a "dissection," as Lazaraveic describes it, of a corporation and its franchise concept, which will then be further developed. This will enable businesses to determine what strengths they have, how well they are suitable for franchising, and whether there are opportunities for future development in other sections of the business that can be used as strengths after some modification. Furthermore, the result also describes how different franchise arrangements and franchise models can be utilized and how well adapted they are for Johanna's Stadsodlingar as an example. This effort can serve as a model for future circular cultivation franchisees, but especially for firms like Johanna’s Stadsodlingar, which supply technological solutions and growing systems to future circular cultivation customers. Due to their proprietary and patented solutions, start-ups in a largely untapped business field offer commercial advantages that can operate as power benefits and incentives for prospective franchisees.

Main title:Franchisestrategi för producenter av cirkulära odlingssystem
Subtitle:en studie av Johannas Stadsodlingar
Authors:Knutsson, Gustaf and Rosenlew, Teodor
Supervisor:Hakelius, Karin
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1491
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Cirkulära odlingssystem, Internationell expansion, Franchising
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18518
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18518
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:13 Dec 2022 07:57
Metadata Last Modified:14 Dec 2022 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics