Home About Browse Search
Svenska


Lindh, Jonas and Lövgren, Fredrik, 2022. Stressbeteenden hos råtta vid induktion av anestesi i inhalationskammare. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
854kB

Abstract

Inom forskningen är råttor vanliga försöksdjur. Anestesi av dessa råttor är i många studier
nödvändigt för att kunna utföra den tänkta studien, och det är därför viktigt att bästa protokoll och
teknik används för att minska eventuell stress och lidande. Trots detta har få studier gjorts som
undersöker faktorer som kan påverka stressnivån vid induktion av gasanestesi på råttor.
Vid induktion av anestesi i inhalationskammare (volym 6 liter) med isofluran undersöktes
effekten av olika kombinationer av färskgasflöden och inställningar på förgasaren. Råttornas
beteende under induktionen studerades enligt ett förbestämt bedömningsprotokoll för att registrera
antal beteenden som kunde observeras vid de olika kombinationerna. Även tid till medvetslöshet
och återgång till vaket tillstånd dokumenterades för att undersöka huruvida detta korrelerade till
antal stressbeteenden och förekomst av excitation.
Efter inledande utprovningar randomiserades råttorna till 3 grupper, varav en kontroll, och
inducerades med kombinationer av färskgasflödena 3 l/min eller 6 l/min och förgasarinställningen
5 %. Ingen skillnad kunde ses mellan grupperna gällande antal uppvisade stressbeteenden. Råttorna
som inducerades med 6 l/min konstaterades medvetslösa tidigare än de råttor som inducerades 3
l/min men tog samtidigt längre tid att nå vaket tillstånd efter induktionen.

,

Rats are commonly used as laboratory animals in scientific research. These rats are often subjects
to anesthesia which is why it is important to use the best protocols and technique to reduce potential
stress and suffering. Despite the need for further knowledge on the subject, few studies exist that
examine factors that may affect the stress level of the rats during induction of inhalation anesthesia.
During induction of anesthesia with isoflurane, using an inhalation chamber (volume 6 L), the
effects of different combinations of fresh gas flow and vaporiser settings were studied. The behavior
of the rats during the induction was compared against a predetermined behavior matrix and the
number of the performed behaviors was registered. Time until loss and regain of consciousness was
documented to examine which combination resulted in the fastest induction, and whether it
correlated with the number of stress related behaviors or the presence of excitement.
After initial trials the rats were randomly divided into three groups, with one control, and
anesthesia was induced with fresh gas flow of 3 l/min or 6 l/min with a vaporiser setting of 5 %. No
statistical difference in numbers of performed stress related behaviors could be seen between the
groups. The rats induced with 6 l/min were deemed to have lost consciousness earlier than the group
induced with 3 l/min, but also took a longer time to regain consciousness.

Main title:Stressbeteenden hos råtta vid induktion av anestesi i inhalationskammare
Authors:Lindh, Jonas and Lövgren, Fredrik
Supervisor:Rydén, Anneli
Examiner:Hedenqvist, Patricia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:beteende, excitation, färskgasflöde, gaskoncentration, gnagare, isofluran, stress, induktionstid, uppvakningstid
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17901
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17901
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:30 Jun 2022 10:36
Metadata Last Modified:01 Jul 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics