Home About Browse Search
Svenska


Falck, Patric, 2022. Klimateffektsrelaterade förändringar i fenologi och morfologi hos en population av huggorm (Vipera berus). First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Förändringarna i klimatet har ofta negativa konsekvenser på hela ekosystem där enskilda djurarter och deras habitat drabbas, där reptiler och amfibier inte är något undantag. Analys av huggormsdata från insamlat material sedan början av 1940 – talet till slutet av 1990 - talet avslöjar hur huggormar tros påverkas av ett förändrat klimat. Studiens syfte är att undersöka hur huggormar fenologiskt och morfologiskt påverkas av klimatförändringar och om det finns en koppling mellan morfologiska och fenologiska förändringar. Analysen visar att individers aktivitetsmönster påverkas där våren tidigareläggs hos honor. Analys av hanarna inom populationen visar att ömsningen sker tidigare i slutet av 1990 – talet jämfört med 1970-talet. Gemensamt för de fenologiska resultaten hos honorna och hanar är ett potentiellt samband med ett varmare klimat. Resultat av den morfologiska analysen visar även att hanar inom populationen ökar i storlek mellan 1944 - 1997 där en koppling till populationens fenologiska förändringar är möjlig. Storleksskillnader inom populationen analyseras och en signifikant storleksskillnad där melanistiska hanar är större än icke melanistiska hanar påvisas. Andelen melanism inom populationen är undersökt och den befintliga fördelningen anses vara hög motsvarande 47% hanar och 49% honor. Förändringen av melanism inom populationen över tid är även den analyserad och här påvisades ingen signifikant förändring mellan åren 1944 – 1997.

,

Climate change do often have negative consequences for entire ecosystems where individual species and their habitats are affected, where reptiles and amphibians are no exceptions. Analysis of adder data from material collected from the early 1940s to the end of 1990 reveals how adders are believed to be affected by a changing climate. The purpose of the study is to investigate how adders are phenologically and morphologically affected by climate change and weather there is a connection between morphological and phenological changes. The analysis shows that individual activity patterns are affected where spring is brought forward among females. Analysis of the males in the population shows that the shedding takes place earlier in the late 1990s, in contrast to the 1970s. Common to the phenological results in females and males there seems to be a connection with a warmer climate. Results of the morphological analysis also shows that males within the population increase in size between 1944-1997 where a connection to the population’s phenological changes is possible. Size difference within the population is analyzed and a significant size difference where melanistic males are larger than non-melanistic males can be interpreted. The proportion of melanism within the population is analyzed and the existing distribution is considered high corresponding to 47% in males and 49% in females. The change in melanism over time has also been analyzed and no significant change was detected between the years 1944-1997.

Main title:Klimateffektsrelaterade förändringar i fenologi och morfologi hos en population av huggorm (Vipera berus)
Authors:Falck, Patric
Supervisor:Kärvemo, Simon and Andersson, Stefan and Elmberg, Johan
Examiner:Hartman, Göran
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(S) > Dept. of Ecology
Keywords:fenologi, huggorm, klimatförändringar, melanism, morfologi, storleksförändring, Vipera berus, våraktivitet, ömsning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18278
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18278
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2022 10:29
Metadata Last Modified:06 Sep 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics