Home About Browse Search
Svenska


Boije, Johan, 2022. God jordhälsa för vinodling i nordligt klimat : vilka åtgärder finns för att bevara den. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)


Full text not available

Abstract

I denna litteraturstudie så sammanfattas hur man upprätthåller en god markhälsa och hur man bygger upp en bra markstruktur samt får en ökad skördekvalitet i vinodling. USA:s Natural Resources Conservation Service (NRCS) definierade markhälsa som "den fortsatta kapaciteten i jorden för att fungera som ett levande ekosystem som upprätthåller växter, djur och människor ". En bra jord ska stödja hög avkastning och kvalitet, den ska ha god vatteninfiltration och kapacitet att lagra vatten, hålla näring, lagra kol och stödja olika mikroorganismer samt ha en hög biologisk aktivitet (Vogel, 2019). Dess funktioner kan bedömas på en rad olika sätt med kemiska, fysikaliska och biologiska markhälsoindikatorer, dock så finns det inte något standardiserat tillvägagångssätt för att bedöma vad som är en god markhälsa för vinodling (Vogel, 2019). Och i denna litteraturstudie så kommer det att gås genom olika markhanteringsmetoder för att uppnå bättre markegenskaper såsom bättre vattenhållningskapaciteten, ökad mikrobiell biomassa, förbättrad jordstuktur och förbättrat upptaget av näringsämnen, vilka ses som kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper. Genom att applicera kompost eller användning av täckgröda eller av Arbuskulär mykorrhiza går detta att upp nå.

,

In this literature study, it will be summarized how to maintain good soil health and how to build up a good soil structure and get an increased harvest quality. The US National Resource Conservation Services (NRCS) defined soil health as "the continued capacity to function as a living ecosystem that sustains plants, animals and humans ". A healthy soil must support high yields and quality, it must have good water infiltration and the capacity to prepare water, maintain nutrition, prepare carbon and support various microorganisms as well as high biological activity (Vogel, 2019). Its functions can be assessed in several different ways with chemical, physical and biological soil health indicators, however, there is no standardized approach to assessing good soil health for viticulture (Vogel, 2019). And in this literature study, different soil management methods to achieve better soil properties such as better water holding capacity, increased microbial biomass, improved soil structure and improved nutrient uptake, which are seen as chemical, physical and biological properties, will be evaluated. By applying compost or using cover crops or arbuscular mycorrhiza, this can be achieved.

Main title:God jordhälsa för vinodling i nordligt klimat
Subtitle:vilka åtgärder finns för att bevara den
Authors:Boije, Johan
Supervisor:Asp, Håkan
Examiner:Rosberg, Anna Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:vin, jord, symbios, vatten, kompost, ekosystem, biologisk, vattenhållning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17484
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17484
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:27 Jan 2022 07:10
Metadata Last Modified:28 Jan 2022 05:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics