Home About Browse Search
Svenska


Syed, Owais, 2022. Challenging the status quo of sustainability : permaculture fostering human-nature relations and re-enchanting nature in Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
434kB

Abstract

To understand the current situation when it comes to the environmental challenges humans and nature are facing in 21st century, I think there is a need to look back in history to search for root causes. In order to understand how historically, views of nature and human-nature relationships emerged impacting our current age, e.g., how enlightenment and modernity led to a dis-enchantment of nature. The thesis also explores current views of nature, to see if there are any connection between these. The aim of this thesis is to gain a deeper understanding if permaculture might contribute to a change in view of nature, through studying a permaculture movement called Ultuna permaculture in Uppsala, Sweden. The group consists of students and is active in an area called Ultuna, where one of Swedish University of Agriculture Science main campus is located. The views of nature will be explored through observations and interviews with the board members of Ultuna permaculture and paid extra attention to if and how they have been impacted by their engagement with permaculture. These views in turn influence how humans relate to nature and approach her, and how their view of nature impacts their view on sustainability. Findings show that for some members, whom already have a relationship to nature due to much time spent in nature or being on a quest to address issues of climate change, permaculture becomes a way to practically do something about it. To work towards something that in common day term is known as ‘sustainability’ or ‘sustainable development’, these terms are not viewed as something positive in the movement or defined in term of permaculture. There are also views of spirituality, and nature being something more than the observable, reminding of the idea of enchantment. Concluding that permaculture is re-enchanting nature in Uppsala, beyond the notion of sustainability.

,

För att förstå den nuvarande situationen när det kommer till de miljöutmaningar som människan och naturen står inför under 2000-talet, tror jag att det finns ett behov av att blicka tillbaka i historien för att söka efter bakomliggande orsaker. För att förstå hur historiskt, syn på naturen och relationer mellan människa och natur växte fram och påverkade vår nuvarande tid, till exempel hur upplysning och modernitet ledde till en avförtrollning av naturen. Uppsatsen utforskar också aktuella natursyn, för att se om det finns något samband mellan dessa. Syftet med detta examensarbete är att utforska om permakultur leder till förändring i natursyn genom att studera en permakulturrörelse vid namn Ultuna permakultur i Uppsala, Sverige. Gruppen består av studenter och är verksamma i ett område som heter Ultuna, där ett av Sveriges Lantbruksuniversitets huvudcampus ligger. Synen på naturen kommer att utforskas genom observationer och intervjuer med styrelseledamöterna i Ultuna permakultur och ägnas extra uppmärksamhet åt om och hur de har påverkats av sitt engagemang i permakultur. Dessa synsätt påverkar i sin tur hur människor förhåller sig till naturen och närmar sig henne, och hur deras syn på naturen påverkar deras syn på hållbarhet. Resultat visar att för vissa medlemmar, som redan har en relation till naturen på grund av att spenderat mycket tid i naturen eller är på jakt efter att ta itu med frågor om klimatförändringar, blir permakultur ett sätt att praktiskt taget göra något åt det. För att arbeta mot något som i dagligt tal är känt som "hållbarhet" eller "hållbar utveckling", ses dessa termer inte som något positivt i rörelsen eller definieras i termer av permakultur. Det finns också synpunkter på andlighet och att naturen är något mer än det observerbara, som påminner om tanken på förtrollning. Studien visar att permakultur åter-förtrollar natur i Uppsala, bortom idén om hållbarhet.

Main title:Challenging the status quo of sustainability
Subtitle:permaculture fostering human-nature relations and re-enchanting nature in Uppsala
Authors:Syed, Owais
Supervisor:Rosén, Linus
Examiner:Pettersson, Katarina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:permaculture, sustainability, views of nature, enlightenment & re-enchantment
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500429
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500429
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Crop husbandry
Cropping patterns and systems
Language:English
Deposited On:15 Aug 2022 10:27
Metadata Last Modified:16 Aug 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics