Home About Browse Search
Svenska


Skoglund, Olof and Lomander, Axel, 2022. Förekomst av rådjur och dovhjort i förhållande till varandra : möjliga effekter av födokonkurrens. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Competition in ecosystems can occur in different ways and it is especially important to understand the competition due to well-functioning game management in order to predict what will happen to the competitive situation if something change in the ecosystem. Competition between herbivores can limit certain ecosystem services or lead to a reduction in the biodiversity. This essay studied how the fallow deer population corelates with the density of the roe deer population, which is done through analysis of shooting statistics and data from wildlife accidents. Further analysis was made between firing statistics and wildlife accident data to estimate how the population trends develops over time. The result in this essay showed no significant value that there is a competition between fallow deer and roe deer. The result in this essay suggest that the roe deer population do not reduce when the fallow population increase. Additionally, result from this study is that wildlife collision data and shooting statistics can be used to see trends in the development of wildlife populations over time. Previous studies have shown competition between deer and fallow deer. One reason why we have not obtained values for the competition between fallow deer and roe deer could be explained by the fact that fallow deer are often very local and the roe deer’s distribution area is much larger.

,

Konkurrens i ekosystemen kan uppstå på olika sätt. För en väl fungerande viltförvaltning är det viktigt att kunna förutspå hur konkurrenssituationen ändras vid olika förändringar i ekosystemet. Konkurrens mellan växtätare kan begränsa vissa ekosystemtjänster alternativt leda till en minskning i den biologiska mångfalden. I denna uppsats studerades hur dovhjortsstammen korrelerar med rådjursstammens täthet, vilket görs genom analys av avskjutningsstatistik och data från viltolyckor. En ytterligare analys gjordes mellan avskjutningsstatistik och
viltolycksdata för skattning av stammarnas populationsutveckling. Resultatet visade att populationen av rådjur (Capreolus capreolus) inte minskade när populationen av dovhjort (Dama dama) ökade, dessutom visade resultatet att viltolycksdata och avskjutningsstatistik kan användas för att se trender i viltstammars utveckling över tid. Tidigare studier har påvisat konkurrens mellan rådjur och dovhjort, varför vi inte erhållit ett signifikant resultat tros bero på studiens stora areal och på grund av att dovhjortar i regel ofta är väldigt lokala, medan rådjurens utbredningsområde är större.

Main title:Förekomst av rådjur och dovhjort i förhållande till varandra
Subtitle:möjliga effekter av födokonkurrens
Authors:Skoglund, Olof and Lomander, Axel
Supervisor:Widemo, Fredrik
Examiner:Egnell, Gustaf
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:16
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:dovhjort, rådjur, avskjutning, konkurrens, föda
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17475
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17475
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:20 Jan 2022 11:53
Metadata Last Modified:21 Jan 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics