Home About Browse Search
Svenska


Källberg, Ebba, 2022. Naturlekplats och lekotop : en jämförelse mellan lekvärde och hållbarhet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Detta arbete utreder skillnaderna i lekvärde och hållbarhet mellan naturlekplatsen Siegbahnsparken och lekotopen Ormesta lekotoppark för att vidare jämföra skillnaderna mellan naturlekplatser och lekotoper. Dessa skillnader identifieras med hjälp av analysverktyget Kom ut & lek! framtaget av Caroline Andersson. Syftet med uppsatsen är att visa på hur kommunala lekmiljöer i framtiden bör utformas för att gynna barns utveckling samt för att skapa hållbara platser som bidrar till hållbar samhällsutveckling. Denna hållbara samhällsutveckling kommer i sin tur motivera att barn mer plats i framtida samhällsplanering. Resultatet av analysen gav Siegbahnsparken 8 poäng av 12 möjliga, inom kategorin Lekplatsens egenskaper, och 1,25 poäng av 3 möjliga, inom kategorin geografisk kontext. Ormesta lekotoppark fick resultatet 11 av 12 möjliga inom Lekplatsens egenskaper och 2,25 av 3 möjliga inom Geografisk kontext.

,

This work investigates the differences in play value and sustainability between the nature playground Siegbahnsparken and the playscape Ormesta lekotoppark to further compare the differences between nature playgrounds and playscape. These differences are identified by using the analysis tool Get out & Play! developed by Caroline Andersson. The purpose of the thesis is to show how municipal playgrounds should be designed in the future to benefit children’s development and to create sustainable places that contribute to sustainable societal development. This sustainable societal development will in turn motivate giving children more space in future community planning. The result of the analysis gave Siegbahnsparken 8 points out of 12 possible, in the category Playground properties, and 1.25 points out of 3 possible, in the category Geographical context. Ormesta lekotoppark got the result 11 out of 12 possible within the Playground's properties and 2.25 out of 3 possible within Geographical context.

Main title:Naturlekplats och lekotop
Subtitle:en jämförelse mellan lekvärde och hållbarhet
Authors:Källberg, Ebba
Supervisor:Queiroz, Marina and Valentini, Daniel
Examiner:Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, lekotop, lekplats, Kom ut & lek!, Siegbahnsparken, Ormesta lekotoppark, hållbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500363
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500363
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Jun 2022 08:42
Metadata Last Modified:11 Jun 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics