Home About Browse Search
Svenska


Friberg, Sandra and Svedman, Ulrika, 2022. Utgör exponering för exogent östrogen en fara för våra sällskapdjur?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
773kB

Abstract

Läkemedelsverket har fått in ett fåtal rapporter angående biverkningar hos sällskapsdjur som
exponerats för transdermal östrogenbehandling som använts av djurägaren. Human användning av
östrogenpreparat vid exempelvis klimakteriebesvär eller könskorrigering ökar. Detta utgör en
potentiell risk för exponering för deras sällskapsdjur. Det är därmed viktigt att undersöka både
förekomst och typ av biverkningar av djurskyddsskäl.
I detta arbete har en litteraturstudie i form av fallbeskrivningar utgjort majoriteten av resultatet.
Detta har kompletterats med kontakt med Läkemedelsverket som bistått med rapporter, samt
mailkontakt med veterinärer som beskrivit fall. Resultatet visar att sällskapsdjur som blivit
exponerade för östrogenpreparat har sökt veterinärvård för symtom såsom alopeci,
mamillhypertrofi, löpbeteende hos kastrerade tikar och honkatter, vulvahypertrofi, blödningar från
vulva, blodiga och/eller variga flytningar. I samtliga fall har djurens symtom förbättrats eller
försvunnit helt när djurägaren ändrat appliceringsställe eller avslutat sin östrogenbehandling.
Forskning inom ämnet är bristande och mer information behövs då det exempelvis i dagsläget
är svårt att uttala sig om vilken dos som skulle kunna ge biverkningar hos hund och katt.
För att öka kännedomen inom ämnet behövs det att djurhälsopersonal har kunskap om att det
finns sällskapsdjur som påverkats av djurägarens transdermala behandling med östrogen.
Om ämnet uppmärksammas mer kommer det kunna leda till att symtom som kan beror på
exponering för hormonet tidigt upptäcks och åtgärdas, vilket i sin tur reducerar lidandet för djuret
och gynnar djurägarens ekonomi.

,

Swedish medical products agency have received a few reports regarding the adverse reactions of
pets who have been exposed to transdermal estrogen therapy used by their owners. It is becoming
more popular using estrogenic pharmaceuticals when treating for example menopausal symptoms
and gender reassignment. Therefore, knowing the potential risks it could bring to exposed pets is
valuable.
The data collected for this study has been composed of mainly case descriptions, but also reports
provided by Swedish medical products agency and veterinarians’ personal experiences. The results
indicate that pets who have been exposed to estrogenic pharmaceuticals have sought medical care
for the following symptoms: alopecia, nipple enlargement, heatbehavior, swelling of the vulva,
vaginal bleeding, bloody and/or purulent vaginal discharges. In all these cases, the symptoms either
improved or completely disappeared when the owners changed the area of application or terminated
the estrogen therapy.
The already existing research in this area is inadequate, and more is needed. For example, it is
difficult to calculate the amount of pharmaceuticals needed for adverse reactions in dogs and cats.
In order to bring this subject to light, animal health professionals need more knowledge of pets
experiencing symptoms due to their owners’ transdermal estrogen therapy.
Spreading this knowledge could lead to early detection and treatment of symptoms that may be
due to exposure to the hormone. This will in return reduce the suffering of the animal and also
benefit the pet owners’ economy.

Main title:Utgör exponering för exogent östrogen en fara för våra sällskapdjur?
Authors:Friberg, Sandra and Svedman, Ulrika
Supervisor:Blomkvist, Ann-Christin and Olsén, Lena and Sjöström, Karin
Examiner:Ekstrand, Carl
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:biverkning, hund, hyperöstrogenism, katt, sekundär exponering, transdermal, östrogenbehandling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17880
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17880
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2022 10:25
Metadata Last Modified:08 Jul 2022 10:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics