Home About Browse Search
Svenska


Näsmark, Erik and Strand, Erik, 2022. Behov och inställning till ett gränsöverskridande skyddsområde för fjällräv i Sverige, Norge och Finland. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

The arctic fox has been threatened by extinction in Fennoscandia since the beginning of 1900s. Even though it has been protected in Sweden, Norway and Finland for almost a century, it has not recovered and is still classified as threatened. In recent years, many projects have been implemented with the goal to strengthen the population of arctic fox in the three countries. One of the most recent was the project Felles Fjellrev Nord II, wherein one part of the project was to investigate the need for a transboundary protected area between the three countries. Since 1969 there has been several suggestions for a protected area around the Three-Country Cairn, but the idea has never been fully executed.
Our study aims to investigate how regional and national authority figures, as well as experts, in Sweden, Norway and Finland stands regarding a transboundary protected area concerning the arctic fox. A semi-structured qualitative interview study was conducted to investigate the subject,
consisting of a total of 13 interviews consisting of six representatives from Sweden, four from Norway and three from Finland.
Our results show that a transboundary protected area between the countries was not desirable at the moment. Instead, the focus should be on a well-functioning cooperation between them. The main reason for this was related to the challenges that come with a protected area and that a protected area itself will likely not help with an establishment of arctic fox. The current protection of the arctic fox was considered satisfying.

,

Fjällräven har sedan början av 1900-talet hotats av utrotning i Fennoskandia och har sedan första halvan av 1900-talet varit fridlyst i Sverige, Norge och Finland. Trots denna fridlysning är fjällräven fortfarande en hotad art i alla tre länder. Flera projekt har under senare år genomförts för att samla åtgärder för att stärka fjällrävstammen med ett positivt resultat. Felles Fjellrev Nord II är det senaste av dessa projekt där en del av projektet är att undersöka behovet av ett gränsöverskridande skyddsområde mellan de tre länderna. Sedan 1969 har flera förslag om ett skyddsområde som inkluderar Sverige, Norge och Finland runt Treriksröset varit på tal, men hittills har alla tidigare försök lagts ned.
Syftet med studien var att undersöka hur regionala och nationella beslutsfattare samt experter i Sverige, Norge och Finland ställer sig i frågan om ett gränsöverskridande skyddsområde för fjällräv. För att undersöka detta genomfördes en semistrukturerad kvalitativ intervjustudie bestående av totalt 13 intervjuer med sex representanter från Sverige, fyra från Norge och tre från Finland.
Resultatet visar att ett gränsöverskridande områdesskydd runt Treriksröset inte är aktuellt för tillfället, då de tillfrågade främst anser att ett välfungerande samarbete över landsgränserna bör prioriteras. Med ett gränsöverskridande skyddsområde medföljer även stora administrativa utmaningar. De art- och områdesskydd som finns gällande fjällräven anses tillfredställande i de tre
länderna.

Main title:Behov och inställning till ett gränsöverskridande skyddsområde för fjällräv i Sverige, Norge och Finland
Authors:Näsmark, Erik and Strand, Erik
Supervisor:Norman, Anita and Bell, David
Examiner:Egnell, Gustaf
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:15
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:fjällräv, Vulpes lagopus, skyddsområden, gränsöverskridande, Treriksröset
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17473
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17473
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:19 Jan 2022 09:01
Metadata Last Modified:20 Jan 2022 02:01

Repository Staff Only: item control page