Home About Browse Search
Svenska


Persson, Emma, 2022. Adhesives for the future : differentiation of products in construction materials focusing on the case of wood-based panels. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Economics


Full text not available

Abstract

Wood products have the potential to receive an even more important role in the future. They can substitute non-renewable materials and products, and thereby contribute to mitigating climate change. This is something that specifically applies to the construction sector, where there already today are a wide range of wood-based materials and wood composites used in the building process. Adhesives are part of the manufacturing of many of the wood composites and the biggest market for wood-adhesives are the market of wood-based panels.
A large part of these adhesives is however not based on renewable sources and thereby not associated with sustainability. Hence, there is an interest of producing more sustainable adhesives.

The aim of this study is therefore to investigate the advantages and disadvantages of one of the most used adhesives in wood-based panels for construction purposes. Then compare this with the advantages and disadvantages of a biobased alternative in development. The two types of compared adhesives are phenol-formaldehyde-adhesives and the biobased alternative, lignin phenol formaldehyde adhesives. The comparison has been conducted in the form of a SWOT-analysis for each type of adhesive, focusing on the adhesives as products according to one of the categories in the marketing mix model.

The results of the analysis indicated that current research show that lignin phenol formaldehyde adhesives containing about 50% lignin seem to reach adequate durability properties compared to phenol formaldehyde adhesives for use in plywood and oriented strand board (OSB). The use of lignin phenol formaldehyde adhesives in these types of wood-based panels seem according to the results of this analysis also to be able to reduce the material costs as well as lowering the emission levels of formaldehyde. They furthermore seem to be able to reduce the environmental impact of the adhesive compared to phenol formaldehyde adhesives as well as lowering the incorporation of fossil based and non-renewable raw materials.

Lignin phenol formaldehyde adhesives could thereby potentially be used in OSB and plywood for construction purposes and contribute to lowering the environmental impact of the building process. This which would be of interest for a company or a manufacturer both in a marketing perspective where sustainability becomes more and more important for customers, but also to meet the increasing impose of regulations and incentives to satisfy the sustainability goals of today.

,

Träprodukter har potentialen att få en alltmer betydande roll i framtiden. De kan ersätta icke-förnybara material och produkter, och därigenom bidra till att motverka klimatförändringarna. Det är något som inte minst gäller byggnadssektorn. Inom byggindustrin används redan idag ett brett utbud av träbaserade material. Här ingår inte minst träkompositer. Lim är en del i tillverkningen av många av dessa kompositer. Den största marknaden för lim avsedda för träkompositer är marknaden för träbaserade skivor. Där är oriented strandboard (OSB) och plywood de träskivor som mest används för byggnadsändamål. En stor del av dessa lim är dock inte baserade på förnybara källor och därmed inte förknippade med långsiktig hållbarhet. Det finns därav ett intresse av att producera mer hållbara lim.

Syftet i den här studien är därav att utreda fördelar och nackdelar med en av de mest använda limtyperna i träbaserade skivor för byggnadsändamål. För att sedan jämföra detta med ett biobaserat alternativ. De två typerna av lim som jämfördes var fenolformaldehyd-lim och det biobaserade alternativet ligninfenolformaldehyd-lim. Jämförelsen gjordes i form av SWOT-analyser för varje typ av lim med fokus på limmen som produkter enligt en av kategorierna i marknadsföringsmixmodellen.

Resultat av analysen indikerade att ligninfenolformaldehyd-lim som innehåller ca 50% lignin verkar nå adekvata egenskaper jämfört med fenolformaldehyd-lim för användning i plywood och oriented strand board (OSB). Användning av ligninfenolformaldehyd-lim i dessa typer av träbaserade skivor verkar enligt resultatet av denna analys också kunna minska materialkostnaderna, sänka formaldehydutsläppen samt minska limmets miljöpåverkan jämfört med fenolformaldehyd-lim. Dessutom verkar de även kunna minska inblandningen av fossila och icke förnybara råvaror i limmet.

Ligninfenolformaldehyd-lim skulle därmed potentiellt kunna användas i OSB och plywood för byggnadsändamål och därigenom bidra till att minska miljöpåverkan från dessa byggnadsmaterial och byggnadsprocessen som helhet. Något som kan vara av intresse för ett tillverkandeföretag både utifrån ett marknadsföringsperspektiv där hållbarhet blir allt viktigare för konsumenter, men också för att möta de ökande kraven i form av regelverk och incitament instiftade för att tillgodose de gällande målen som har för avseende att främja hållbarhet.

Main title:Adhesives for the future
Subtitle:differentiation of products in construction materials focusing on the case of wood-based panels
Authors:Persson, Emma
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Widmark, Camilla
Series:Kandidatarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:22
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:Biobased adhesives, LPF-adhesives, Marketing mix, PF-adhesives, SWOT-analysis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18394
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18394
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Economics and management
Language:English
Deposited On:14 Oct 2022 10:34
Metadata Last Modified:15 Oct 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics