Home About Browse Search
Svenska


Sterner, Karl, 2022. Kartläggning av transportledares arbetsprocess vid SCA Skog AB. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Virkesförsörjning är en komplex logistisk process med stor variation. Det krävs därför olika strukturella nivåer och processer tillsammans med god planering för att hantera komplexiteten och variationen. Hittills är det få som kartlagt hur transportledare arbetar och vilka faktorer som kan påverka transportledares prestationer.

Syftet med arbetet är därför att processkartlägga samt beskriva arbetsprocessen för transportledare vid SCA Skog AB. Detta genom att: 1) identifiera skillnader i arbetsprocessen och flödesmässiga faktorer för transportledarna samt 2) kvantifiera samband mellan skillnaderna och transportledarnas prestationer.

Intervjuer utfördes med sju transportledare på SCA Skog AB för att samla in information om transportledarnas arbetsprocess, vilket var basen vid framställningen av en processkarta. Utöver intervjuerna samlades kvantitativ data in för olika flödesmässiga faktorer. Arbetsprocessen beskrevs och skillnaderna i arbetsprocessen tillsammans med de flödesmässiga faktorerna, kvantifierades mot leveransprecisionen.

Resultaten visar att arbetsprocessen för transportledare på SCA Skog AB är relativt standardiserat och decentraliserat där mycket ansvar läggs på områdesåkare (OÅ) och åkerier.

Leveransprecisionens variation var som störst vid lågt transportarbete och kort medeltransportavstånd, och variationen minskade med ökat transportarbete och ökat medeltransportavstånd.

En av de största skillnaderna i arbetsprocessen var att vissa transportledare kvoterade både OÅ och flödesområde (FLO) medan andra endast kvoterade OÅ. En annan stor skillnad var variation i antalet extra uppföljningsmetoder. Att kvotera FLO:t kan vara fördelaktigt i industrinära områden med låga volymer och korta avstånd till mottagare, men vid större volymer och längre avstånd är det fördelaktigt att använda OÅ och dess extra planeringsprocess. Desto fler mottagare en transportledare levererar till, desto mer komplex logistisk process på grund av fler flödesriktningar, och därmed krävs fler extra uppföljningsmetoder för att upprätthålla en god leveransprecision.

,

Roundwood supply is a complex logistic process. Different structural levels and processes combined with adequate planning is needed to handle the complexity and variety. So far, there is few studies made on transport managers work processes and which factors that could affect their performance.

The goal with the study is to map and describe the work process for transport managers at SCA Skog AB. By identifying internal differences in the work process and key numbers, connections will be quantified between these differences and transport managers performance.

Interviews were made with transport managers at SCA Skog AB to collect information about their work process and to produce a process map. Quantitative data regarding key numbers was collected. The work process was described and connections between differences in the process and the key numbers, were quantified towards delivery precision.

Results show that the work process for transport managers at SCA Skog AB was relative standardized and decentralized with much responsibility on the contractors.

The delivery precision’s variety was greatest at low transport work and short distances. The variety decreased with greater transport work and longer distances.

One of the greatest differences in the work process were that some transport managers allocate by quotas, both geographic responsible contractors (GRC) and company functional areas (CFA), and some only GRC. Another great difference was variety in the number of extra follow-up methods. Quota the CFA could be advantageous in industry close areas with low volumes and short distances, but with greater volumes and longer distances it is more advantageous to use a GRC and their extra planning process. The more receivers of wood, the more complex logistic process because of multiple flow directions, and the more extra follow-up methods are needed to maintain an acceptable delivery precision.

Main title:Kartläggning av transportledares arbetsprocess vid SCA Skog AB
Authors:Sterner, Karl
Supervisor:Fjeld, Dag and Edman, Torbjörn
Examiner:Bergström, Dan
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2022:4
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:transportledning, processkartläggning, virkesförsörjning, medeltransportavstånd, transportarbete, leveransprecision
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17875
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17875
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Handling, transport, storage and protection of forest products
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2022 10:10
Metadata Last Modified:29 Jun 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics