Home About Browse Search
Svenska


Axelsson, Louise and Åkerblom, Carl, 2022. Egenskaper som konsumenten värderar vid märkning av äpplen : en studie om äppelmärkning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Äpple är den frukt som har högst konsumtion visar en tidigare studie. Den svenska
äppelodlingen har arealmässigt vuxit de senaste åren samtidigt är det hård
konkurrens mot importerade äpplen på marknaden. Största delen av
äppelodlingarna finns i Skåne. Nya lagringsmetoder för svenska äpplen gör att
äpplen kan lagras längre perioder för att ge tillgång till svenska äpplen året runt.
För att svenska äppelodlare ska få en större marknadsandel behöver fler
konsumenter attraheras av deras produkterbjudande.
Arbetets syfte är att analysera vad konsumenten värderar högst vid märkning av
äpplen som säljs i svenska livsmedelsbutiker genom observationer och en
enkätundersökning. Samt jämföra hur marknaden ser ut idag mot vad kunden vill
ha genom att göra en kvantitativ undersökning som visar vad kunden värderar högst
vid äppelmärkning.
Vid observationen visade det sig att enbart 11,4 procent av alla äpplena i studien
var svenska och tre procent hade en lokal märkning på skylten. Resultatet från
enkätundersökningen visar överlägset att lokalt är det märkningsattribut som
konsumenterna i denna undersökning värderade högst. Attribut inga skadliga
ämnen hamnar på en andra plats. Slutsatsen är att lokalproducerade är helt klart den
märkning som flest deltagare i undersökningen uppskattar. Det visar att det finns
en marknad för lokalproducerade äpplen på flera plaster än bara Skåne, där den
största odlingen finns.

,

Apples are the most consumed fruit in Sweden says prior studies. The Swedish
apple cultures has expanded with greater lands even though competition is still
strong from imported apples. Most of the cultures are established is south Sweden
in the region of Skåne. New techniques to store apples make Swedish apples
available all year round. For Swedish apple farmers to get bigger shares of the
market they need consumers to be attracted to their product offer.
The purpose of the study is to analyze what labels the consumer values highest at
grocery stores through a survey. The study will also compare the results from the
quantitative survey to observations in stores to see if the consumers preferences are
matched in stores.
The observations showed that only 11,4 percent of the apples had its origin from
Sweden, and only three percent were labelled as locally produced. The result from
the survey showed that labelling with local produced was superior to all other
labels. The other labels which were popular are safe product. The conclusion is that
locally produced is the label which attracts the most respondents. It shows that there
is a potential market for local apples in more areas around Sweden.

Main title:Egenskaper som konsumenten värderar vid märkning av äpplen
Subtitle:en studie om äppelmärkning
Authors:Axelsson, Louise and Åkerblom, Carl
Supervisor:Hunter, Erik
Examiner:Blix Germundsson, Lisa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Äppelmärkning, konsumentstudie, äpplen, märkning, konsument, köpbeteende, Best-worst scaling, Labeling of apples, study of consumption, apples, labeling, consumer, consumer behavior
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17947
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17947
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Consumer economics
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2022 12:38
Metadata Last Modified:08 Jul 2022 10:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics