Home About Browse Search
Svenska


Börs, Johanna, 2022. Smittspridning och förebyggande åtgärder för East Coast Fever : påverkande faktorer i boskapens miljö. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

East Coast Fever orsakas av den encelliga parasiten Theileria parva och är en av de viktigaste sjukdomarna hos nötkreatur i Afrika då många djur smittas och dör genom kliniska symptom. Utöver att sjukdomen är plågsam påverkas även djurvälfärden negativt. Lantbrukare drabbas även ekonomiskt, både på grund av de förebyggande åtgärder som görs samt genom förlusten av djur. Parasiten som sprids via fästingen Rhipicephalus appendiculatus till nötkreatur har även den vilda afrikanska buffeln som värddjur. Bufflarna drabbas dock inte av samma allvarliga kliniska symptom som boskapen. På många platser betar boskap och afrikanska bufflar på delade betesmarker vilket kan öka sannolikheten att boskap utsätts för smitta och interaktionen har visat sig ha en betydande roll för smittspridning av ECF. R. appendiculatus trivs i specifika abiotiska förhållanden, där luftfuktighet-, temperatur-, latitud- och säsongsvariationer spelar en viktig roll för fästingens möjlighet att utvecklas. Förhållanden som påverkar fästingen är bland annat regnsäsong då aktiviteten hos den icke färdigutvecklade fästingen ökar samt luftfuktighet som påverkar fästingens utvecklingsfas. Genom kunskap och förståelse för hur R. appendiculatus påverkas under olika förhållanden, samt hur T. parva sprider sig mellan sina värddjur, kan olika förebyggande åtgärder användas för att minska spridning av ECF. Åtgärder som kan vara effektiva är betesplanering vid delade betesmarker samt behandling med acaricider på boskapen.

,

East Coast Fever is caused by the obligate intracellular parasite Theileria parva and is one of the most important diseases for cattle in Africa as many animals becomes infected and dies from clinical symptoms. In addition to the disease being painful, animal welfare is also negatively affected. At the same time, farmers are affected economically, both due to the preventive measures and through the loss of animals. The parasite, which spreads through the tick Rhipicephalus appendiculatus to cattle, has the wild African buffalo as its host animal as well. However, the buffaloes do not suffer from the same serious clinical symptoms as cattle. In many places, livestock and African buffalos graze on shared pastures. This can increase the likelihood of livestock being exposed to infection as the interaction has been shown to play a significant role in the spread of ECF. R. appendiculatus thrives in specific abiotic conditions, where humidity, temperature, latitude and seasonal variations play an important role in the tick's ability to develop. Conditions like wet season affect the undeveloped tick’s activity, whereas humidity is important for the tick's development phase. Through knowledge and understanding of how R. appendiculatus is affected under different conditions, together with how T. parva spreads between its host animals, various preventive measures can be used to reduce the spread of ECF. Measures that can be effective are pasture planning on shared pastures and treatment with acaricides on livestock.

Main title:Smittspridning och förebyggande åtgärder för East Coast Fever
Subtitle:påverkande faktorer i boskapens miljö
Authors:Börs, Johanna
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Yngvesson, Jenny
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:East Coast Fever, ECF, Theileria parva, Rhipicephalus appendiculatus, Bos indicus, Bos taurus, nötkreatur, Syncerus caffer, afrikansk buffel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18464
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18464
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:21 Nov 2022 09:36
Metadata Last Modified:22 Nov 2022 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics