Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Sigrid, 2022. Olika strömaterials förmåga att binda fukt och ammoniak, samt deras tendens att damma : en studie med fokus på fjäderfäproduktion. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Jordbruket står för stor del av Sverige ammoniakutsläpp och gasen har skadlig påverkan på fjäderfäns hälsa, välfärd och produktion, människors hälsa och på den globala miljön genom övergödning och försurning. Det här examensarbetet syftade till att hitta produkter av torv och biokol som var lämpliga att använda i ströbädd för fjäderfän och utvärdera strömaterialens förmåga att adsorbera ammoniak, binda fukt samt tendenser att damma. Syftet var även att genom intervjuer med lantbrukare samla praktiska erfarenheter av torv och biokol som strömedel till hönsfåglar samt inventera vilka produkter av biokol och torv som finns tillgängliga på den svenska marknaden. För att uppnå syftet intervjuades tre ägg- och två kycklingproducenter rörande sina erfarenheter av praktisk torvanvändning. Vi kunde dock inte hitta någon lantbrukare med erfarenhet av praktisk biokolanvändning i ströbäddar för fjäderfän. Efter produktinventering valdes tre produkter biokol (Skånefrö, Carbofex, Oplandske), två produkter torv (RS Mustang, Swedfore) samt en krossad halmpellets (Easy-Way) ut för att studeras vidare. På laboratorium utvärderades materialen avseende förmåga att adsorbera ammoniak, vattenhållande kapacitet samt hur mycket produkterna dammade vid olika torrsubstanshalter. Kutterspån (YesBox) användes som kontrollmaterial i laborationsstudien.
Av de intervjuade lantbrukarna var de två kycklingproducenterna generellt nöjda med torv och de tre intervjuade äggproducenter föredrog kutterspån. På laboratorium sågs ingen adsorption av ammoniak för de tre produkterna av biokol vilket tros bero på biokolens höga pH-värden. Av biokolen dammade Skånefrö minst och mest vatten absorberade Oplandske och Carbofex. Av torvprodukterna hade Swedfore bäst förmåga att adsorbera ammoniak. RS Mustang hade lägre tendens att damma och absorberade mer vatten än Swedfore. Högst vattenhållande förmåga av alla materialen hade Easy-Way, medan YesBox visade sig damma lite i jämförelse med de andra materialen trots sin höga TS-halt. Ju lägre torrsubstansen var desto mindre dammade produkter som innehöll biokol och torv. Baserat på resultaten är det är svårt att dra några generella slutsatser om vilket av de undersökta biokolen respektive torvmaterialen som är bäst lämpade som strö till fjäderfäflockar i praktiken.

Main title:Olika strömaterials förmåga att binda fukt och ammoniak, samt deras tendens att damma
Subtitle:en studie med fokus på fjäderfäproduktion
Authors:Andersson, Sigrid
Supervisor:Wall, Helena
Examiner:Eriksson, Hanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:värphöns, slaktkyckling, torv, biokol, halmpellets, kutterspån
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18189
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18189
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:31 Aug 2022 08:13
Metadata Last Modified:01 Sep 2022 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics