Home About Browse Search
Svenska


Whitman, William, 2022. Ett process-relationellt perspektiv på det regenerativa jordbruket : omsorgens etik i brukandet av landskapet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
702kB

Abstract

Uppsatsen undersöker det regenerativa jordbruket ur ett process-relationellt perspektiv. Det regenerativa jordbruket utlovar lösningar på såväl lokala som globala problem relaterade till naturresursanvändning. För att förstå det regenerativa som fenomen och hur det kan nå sin utlovade potential krävs perspektiv som tar hänsyn till komplexiteten i de system som den berör och utgörs av. För att bemöta denna komplexitet lade jag fokus på vad som utgör och karaktäriserar regenerativa relationer. Utifrån den litteraturanalys av artiklar inom relaterade ämnen som genomfördes fann jag en rad återkommande teman som sammanställdes till indikatorer för vad som utgör och karaktäriserar regenerativa relationer. Resultatet visar att de regenerativa relationerna kan beskrivas som stärkande och vårdande relationer där interaktionen mellan parter samt parterna i sig själva stärks. Dessa indikatorer är i huvudsak grundade i omsorgens etik, såsom den presenteras av Joan Tronto. Uppsatsen andra del bygger på intervjuer och observationer från ett praktiskt exempel av ett regenerativt jordbruk: föreningen Ultuna permakultur. Genom intervjuer och observationer testades indikatorerna på retoriken och det praktiska brukandet hos föreningen. Resultatet visade och bekräftade de återkommande teman av stärkande och vårdande relationer, grundade i omsorg, som återfanns i litteraturen. Indikatorerna utgör en praktisk och teoretisk grund för att förstå och närma sig det regenerativa ur ett process-relationellt perspektiv och kan även användas som ett ramverk för att forma och bygga regenerativa relationer i komplexa system.

,

The paper examines regenerative agriculture from a process relational perspective. Regenerative agriculture promises solutions to local as well as global problems related to the use of natural resources. The phenomena of regenerative agriculture and its full potential requires a perspective that takes the complexity of the systems that it is acting within and made out of into consideration. To address this complexity, I focus on what constitutes and characterize regenerative relations. Based on a literary review of articles within related subjects, a recurring trend of themes were discovered and compiled into indicators of what constitutes and characterize regenerative relations. The results show that regenerative relations can be described as strengthening and caring relations where the interaction between two subjects as well as the subjects in their own right are strengthened. The indicators are mainly founded in the ethics of care as presented by the work of Joan Tronto. The second part of the paper is based on interviews and observations from a practical example of regenerative agriculture: an organization called “Ultuna Permaculture”. Through interviews and observations the indicators were tested on the rhetoric’s as well as the practices of the organization. The result showed and confirmed the recurring themes of strengthening and caring relations found in the literature. The indicators make out a practical and theoretical foundation to help understand and approach the regenerative from a process-relational perspective and can be used as a framework to shape and build regenerative relations in complex systems.

Main title:Ett process-relationellt perspektiv på det regenerativa jordbruket
Subtitle:omsorgens etik i brukandet av landskapet
Authors:Whitman, William
Supervisor:Planting Mollaoglu, Emil
Examiner:Rosén, Linus and Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:regenerativt jordbruk, process-relationellt perspektiv, landskap, omsorgens etik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500438
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500438
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:07 Jul 2022 10:31
Metadata Last Modified:18 Aug 2022 07:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics