Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Linnea, 2022. How does an adaptation of forest management to storm damage risk affect indicators for sustainable forestry? : an analysis with Heureka PlanWise in a future with an increased risk of storm damages to forests. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img] PDF
3MB

Abstract

With a changing climate, the risk for damage to the forest will increase. In Sweden, large storm damages have been more common under the 20th century and are also the damaging event that has resulted in the largest damages in Europe. The aim of the thesis is to investigate how various indicators for sustainable forestry and forest management are affected if the management objective is to minimize the risk for storm damages 100 years in future. Data from the national forest inventory was used in the decision support system Heureka PlanWise for a trade-off analysis between the risk for storm damage and indicators representing forest economy, production, nature conservation, biodiversity, carbon storage and recreation. The study areas were Lycksele municipality and Växjö municipality.
All indicator values were reduced when the storm damage risk was minimized, for both Lycksele and Växjö municipalities. Higher standing volume, age and height, and active thinning management were some of the forest characteristics that increased storm damage risk. The optimal combination of management strategies when minimizing storm damage risk included most management without thinnings, which was relatively uncommon when managing the forest for other objectives. There are possibilities to adapt forest planning and forest management to reduce the risk for storm damage, especially when considering forest management objectives such as high net revenue, harvested volume, and growth.

,

Med ett förändrat klimat kommer risken för skador på skogen att öka. Skador orsakade av storm står för störst andel av skadad skog i Europa och mer omfattande stormskador har blivit allt vanligare i Sverige. Syftet med arbetet är att ta reda på hur skogsskötsel och olika indikatorer för hållbart skogsbruk påverkas om målet med skogen är att minimera risken för stormskador. Data från riksskogstaxeringen används i beslutsstödsystemet Heureka PlanVis för en avvägningsanalys mellan risken för stormskador och indikatorer som representerar ekonomi/produktion, naturvård och biologisk mångfald, kolinlagring samt rekreation. Två områden är inkluderade, Lycksele kommun och Växjö kommun.
Alla de undersökta indikatorerna fick lägre värden då risken för stormskador minimerades, både i Lycksele och Växjö kommun. Risken för stormskador ökade med ökad ålder, höjd, stående volym samt aktiv skötsel med gallringar. Den optimala kombinationen av skogsskötselstrategier för att minimera risken för stormskador inkluderade främst en skogsskötsel utan gallringar, vilket var relativt ovanligt om skogen sköttes utifrån andra mål. Det finns möjligheter att anpassa skogsbruket för att minska risken för stormskador, detta även om målet med skogen är hög nettointäkt, hög avverkad volym eller hög tillväxt.

Main title:How does an adaptation of forest management to storm damage risk affect indicators for sustainable forestry?
Subtitle:an analysis with Heureka PlanWise in a future with an increased risk of storm damages to forests
Authors:Larsson, Linnea
Supervisor:Eggers, Jeannette
Examiner:Lind, Torgny
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:535
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:changing climate, decision support system, forest damage, forest management, storm, trade-off,, wind
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17601
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17601
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:English
Deposited On:10 Mar 2022 12:44
Metadata Last Modified:11 Mar 2022 02:01

Repository Staff Only: item control page