Home About Browse Search
Svenska


Lennartsson, Helga and Granberg Olofsson, Zara, 2022. Återväxtinventering med hjälp av drönare jämfört med traditionell inventering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Trakthyggesbruket har under längre tid varit det traditionella skötselsystemet i svenskt skogsbruk, där plantering av barrträdslag är det mest använda återväxtmetoden. Sättet att göra återväxtkontroller på har sett likadant ut i många decennier utan någon större utveckling. Är det möjligt att utföra plantinventeringar med drönare med bibehållen kvalitét? Och i så fall vad blir kvalitén av inventeringarna?

Syftet med denna studie är att jämföra synbarhet på planterade plantor och kvalitén mellan de två olika inventeringsmetoderna med drönare och manuell inventering på tre olika vegetationsperioder. På de inventerade återväxtytorna har en till tre vegetationsperioder gått sedan plantering.

Resultatet visade att inventering med drönare fungerar bra på planteringar med tre vegetationsperioder. Där syntes alla plantor utan några problem. Även under andra vegetationsperioden gick det att se plantor, men bara på den trakten som var planterad med tall. Detta då det inte fanns någon annan vegetation. Planteringarna med en vegetationsperiod syntes inga plantor för samtliga objekt med drönare.

Slutsatsen från denna studie är att inventering med drönare fungerar på planteringar från två till tre vegetationsperioder. Underlaget för denna studie är något tunt och hade därför behövt fler objekt på varje vegetationsperiod för att ge ett säkrare statistiskt resultat.

,

Clear cutting even aged stands has been the lingering silviculture method used in Swedish forestry; planting of coniferous seedlings is the most widespread method used for regrowth of forests. The method used for regrowth verification have been the same for decades and have not evolved. To facilitate inventorying of seedlings could modern drones be used as a new method. And if so, how would the quality of such a method be?

The purpose of this study is to compare visibility of planted seedlings and the quality between the two different methods, inventorying with a drone and the traditional method on three different growth seasons. The growth seasons that are been surveyed are three, two and one.

The result showed that surveying with a drone works satisfactorily on plants with the growth season of 2019, all seedlings could be seen without issues. Also, for the growth season of 2020 the visibility of seedlings was satisfactory on planted pine seedlings because there was no undergrowth of other plants and grasses. No seedlings were visible with the drone method on the plantation that was carried out during 2021 on any of the objects surveyed.

The conclusion of this study is that drone surveying works if the seedlings have reached two to three growth seasons. The data for this study is somewhat thin, to achieve a more secure statistical result more objects should have been surveyed.

Main title:Återväxtinventering med hjälp av drönare jämfört med traditionell inventering
Authors:Lennartsson, Helga and Granberg Olofsson, Zara
Supervisor:Abrahamsson, Tommy
Examiner:Törnblom, Johan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2022:24
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:jämförande, drönare, återväxtkontroll
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18223
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18223
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:19 Aug 2022 08:44
Metadata Last Modified:20 Aug 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics