Home About Browse Search
Svenska


Lund, Filippa and Svenrot, Matilda, 2022. Uppföljning av selektionsston i svenska varmblodsaveln. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

En tidigare studie av den genetiska trenden inom SWB visade att avelsframsteget enbart var ett resultat av hingstselektionen och att stoselektionen var obefintlig. Om stoselektionen skulle kunna förbättras så skulle det kunna leda till ett större avelsframsteg. Det ledde till att SWB införde ett stoselektionssystem för att uppmuntra stoägare att använda de bättre stona till avel. Syftet med denna studie var att följa upp vilka effekter selektionsstokonceptet har haft på den svenska varmblodsaveln. Frågeställningarna var hur selektionsstona förärvt sig, hur populationsstrukturen såg ut bland selektionsstona samt hur stor andel av selektionsstona som används i aveln och hur stor andel av alla betäckta ston inom SWB som är selektionsston.

Studien baserades på information om selektionsston betäckta mellan åren 2010–2021 som tillhandahölls i form av Excelfiler av Swedish Warmblood Association. Filerna innehöll information om stonas deltagande i unghästtest, ridhästtest, tävling samt deras BLUP-index för hoppning och gångarter samt vilka kriterier stona hade uppfyllt för att bli selektionsston. Avkommornas prestationer erhölls av SLU genom Excel-fil. Statistik sammanställdes i Excel och Chi-två-test användes för att undersöka om frekvenser i olika grupper var signifikant skilda åt.

Resultatet visade att av alla betäckningar som utfördes inom SWB åren 2010–2021 var det mellan 28,5 – 37,5% som var betäckningar med selektionsston. Vanligast var att stona enbart betäckts en gång under perioden och medelåldern låg på mellan 11,7–13,7 år. Det var tydligt att vid unghästtest och ridhästtest så hade avkommor från selektionsston presterat bättre än avkommor från icke selektionsston i både hoppning och gångarter. Då denna studie visat att selektionsston tenderar att få avkommor som presterar bättre än avkommor från icke selektionsston rekommenderar vi att fortsätta arbetet med att uppmuntra uppfödare att tidigt testa sina ston samt att använda sina selektionsston i avel.

,

A previous study of the genetic trend in the Swedish warmblood horse (SWB) had shown that the genetic progress entirely was a result of stallion selection and that the selection of mares was almost non-existent. If the selection of mares could be improved, it would lead to a greater genetic progress. Therefore, the SWB mare selection programme was introduced with the aim to encourage mare owners to use high quality mares in breeding. The aim of this study was to investigate the effect of the SWB mare selection programme. The questions were how these mares have acquired, how the mare population is structured, in what proportion they have been used in breeding and how many of all Swedish Warmblood mares that are mares included in the SWB selection programme.

This study was based on information about the mares included in the SWB selection programme from the year 2010-2021 provided in Excel files from the Swedish Warmblood Association. The files contained information about whether the mares had participated in young horse test, riding horse test, competition and their BLUP-index for jumping and dressage and also which criteria the mares had achieved to be mares included in the SWB selection programme. The performance of progenies of the mares was provided by SLU in an Excel-file. Statistics were put together in Excel and chi-squared test was used to investigate if frequencies from different groups had a significant difference.

The result showed that 28.5 - 37.5% of all the coverings in SWB in the years 2010-2021, were coverings with mares included in the SWB selection programme. Most mares were only covered once during the period and the average age at covering was between 11.7 - 13.7 years. It was clear that at young horse tests and riding horse tests the progenies of mares included in the SWB selection programme had performed better than progenies by mares not included in the SWB selection programme.

The conclusion of the study was that progenies from mares included in the SWB selection programme performed better at young horse test and riding horse test then progenies by mares not included in the SWB selection programme. Therefore, we recommend to continue to encourage breeders to test their mares early and to use their mares included in the SWB selection programme for breeding and at a young age.

Main title:Uppföljning av selektionsston i svenska varmblodsaveln
Authors:Lund, Filippa and Svenrot, Matilda
Supervisor:Gelinder Viklund, Åsa
Examiner:Eriksson, Susanne
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:147
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:Avelsframsteg, SWB, Stoselektion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18494
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18494
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:30 Nov 2022 08:25
Metadata Last Modified:01 Dec 2022 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics