Home About Browse Search
Svenska


Högberg, Ulrika, 2022. Stödgrödors betydelse för pollinatörer : en litteraturstudie om möjligheter och utmaningar vid nyttjandet av understödjande grödor i agroekosystem. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Pollinatörer utför en viktig ekosystemtjänst då de bidrar till att säkerställa skörden av flertalet livsmedelsgrödor. Andelen pollinerande insekter i jordbruket har dock minskat till följd av ett flertal störningsfaktorer och brist på blomresurser. För att säkerställa en hållbar livsmedelsförsörjning måste vi därför hitta lösningar för att bevara en mångfald av pollinerande insekter. Att öka tillgång på blomresurser i agroekosystem skulle stärka flertalet insektspopulationer över tid. Ett sätt att genomföra detta kan vara att odla blommande understödjande grödor i olika odlingssystem. Antingen som ett marktäcke efter skörd av olika huvudgrödor eller som en samodling med en eller flera huvudgrödor. Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka möjligheter och utmaningar det finns med detta koncept. Samt om det finns särskilda växtarter som gynnar pollinerande insekter vid odling av livsmedelsgrödor. Resultaten i denna studie visade att stödgrödor för pollinerande insekter har stor potential men att det krävs goda ekologiska kunskaper för att uppnå ett lyckat resultat. Hänsyn måste även tas till jordbrukares inställning och ekonomiska faktorer. Slutsatsen är att det behövs ett fortsatt samarbete mellan olika aktörer för att identifiera vilka växtarter som fungerar i olika typer av odlingssystem och vilka växtarter som är särskilt gynnsamma för de ekosystemtjänster man vill förstärka.

,

Pollinators perform a very important ecosystem service as they help promote the yield of several food crops. However, as a result of disturbing factors in agriculture and a lack of flower resources there has been a reduction of pollinating insects over time. To ensure a sustainable food supply we must therefore find solutions to preserve pollinating insects in agriculture. One solution to this problem could be to increasing the availability of floral resources by implementing flowering cover crops in different cropping systems. This could help to strengthen insect populations. The aim of this thesis was to investigate if there is particular species of plants that can be used as cover crops to favor pollinating insects. And to investigate what challenges this concept could have and what the opportunities are for making this a part of a sustainable solution. The results showed that cover crops for pollinating insects have great potential for this purpose. But ecological knowledge is required to achieve a successful result. We must also take into account several factors like farmers attitudes and economics. The conclusion is that continued cooperation between different knowledge fields is needed to identify which plant species is most useful in different types of cropping systems. We also need to consider which plant species that are particularly useful for different types of ecosystem services.

Main title:Stödgrödors betydelse för pollinatörer
Subtitle:en litteraturstudie om möjligheter och utmaningar vid nyttjandet av understödjande grödor i agroekosystem
Authors:Högberg, Ulrika
Supervisor:Lundin, Ola
Examiner:Bommarco, Riccardo
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:pollinering, pollinatörer, ekosystemtjänster, understödjande grödor, stödgrödor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18480
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18480
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Plant physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:24 Nov 2022 08:49
Metadata Last Modified:25 Nov 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page