Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Fina and Lindqvist, Felizia, 2022. Det artificiella ljusets inflytande i staden : hur ljuset påverkar människan och biodiversiteten i det urbana samhället. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Vi människor, likt allt liv på jorden, är beroende av solljuset. Det påverkar vår dygnsrytm och vår hälsa. Hos djuren indikerar solljuset bland annat när det är dags att börja samla föda inför vinterhalvåret, för växterna berättar solen när det är dags att fälla löv och när det är dags att börja spricka upp i blom. I den nuvarande antropocena eran, där det människoskapta ljuset har spridit sig över hela världen, påverkas de flesta liv också av det artificiella ljuset. Detta ljus har lett till det som idag kallas ljusföroreningar. Uppsatsen syftar till att undersöka hur ljuset påverkar den urbana staden och om dessa föroreningar går att motverka. Resultatet visar att en balans behöver uppnås mellan människor och djur, man kan inte anpassa ljuset till bara den enas fördel. Vidare visar resultatet på flertalet ekologiska konsekvenser som det artificiella ljuset kan leda till, och hur det går att motverka dessa. Utöver detta finns det åtgärder för landskapsarkitekter att genomföra både i planeringsskedet och i gestaltningsprocessen. Här rekommenderas att utvidga sina kunskaper, då en stor del av problemet med ljusföroreningar beror på kunskapsbrist.

,

We humans, like all life on earth, are dependent on sunlight. It affects our circadian rhythm and our health. In animals, sunlight indicates, among other things, when it is time to start collecting food for the winter. For the plants the sun tells when it is time to shed leaves and when it is time to start blooming. In the current anthropocene era, where man-made light has spread throughout the world, most lives are also affected by artificial light. This light has led to what is today called light pollution. The thesis aims to investigate how light affects the urban city and whether these pollutants can be counteracted. The results show that a balance needs to be achieved between humans and animals, one cannot adapt the light to the benefit of only one's advantage. Furthermore, the results show most ecological consequences that artificial light can lead to and how these can be prevented. In addition to this, there are measures for landscape architects to implement both in the planning stage and in the design process. A large part of the problem with light pollution is due to lack of knowledge, therefore it is recommended to expand our knowledge regarding this subject.

Main title:Det artificiella ljusets inflytande i staden
Subtitle:hur ljuset påverkar människan och biodiversiteten i det urbana samhället
Authors:Johansson, Fina and Lindqvist, Felizia
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:ljusföroreningar, biodiversitet, ekologiska konsekvenser, urban miljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500422
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500422
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Jul 2022 12:12
Metadata Last Modified:16 Jul 2022 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics