Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Alexander, 2022. Våtmarker i Helsingborg : en analys av nio våtmarker anlagda längs Råån. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Den här uppsatsen belyser våtmarkers positiva miljöpåverkan. Med hjälp av historiskt kartmaterial
av Skånes historiska landskap visas landskapet och framför allt Råån förändring kopplat till
utdikningsprojekten som påbörjades på 1800-talet. Vidare beskrivs våtmarkernas roll i ekosystemet
samt vad börs tas i beaktande vid nyanläggning av våtmarker. Reningseffekten av näringsämnen
närmare bestämt kväve i nio våtmarker längs Råån som anlades på 90-talet mellan Ottarp och
Vallåkra i Helsingborgs kommun. Våtmarkernas förmåga att reducera näringsläckaget till sjöar och
hav diskuteras.
Provtagningar av våtmarkernas föroreningsgrad är inget som görs kontinuerligt och i det flesta fall
inte över huvud taget. De schablonmässiga värden på kvävereningsförmåga som finns att tillgå visar
att en aspekt som påverkar våtmarkernas totala rening av kväve är storleken på deras
avrinningsområde. Det är även fallet i denna uppsats.

,

This paper illuminates the effect wetlands have on the environment. With the aid from historical
maps of Scanias historical landscape will show how the landscape and especially Råån has changed
with the constructed dike-projects that began in the 1900s. Furthermore, the role of wetlands in our
ecosystem as well what to take in consideration when constructing new wetlands is described. The
effect wetlands have on purifying water from nutrients especially nitrogen in the nine wetlands along
Råån that were constructed in the 1990s between Ottarp and Vallåkra in the municipality of
Helsingborg. The Wetland’s ability to reduce overfertilization in oceans and lakes are discussed.
Sampling of the nutrient amount in the water of wetlands is not something that is done on a regular
basis, in fact it’s in most cases not done at all. The nitrogen values that exist is based on models and
they show that the wetlands ability to purify water is linked to the size of its catchment area. This
seems to hold true in this paper as well.

Main title:Våtmarker i Helsingborg
Subtitle:en analys av nio våtmarker anlagda längs Råån
Authors:Andersson, Alexander
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Wahl, Scott
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:våtmarker, Råån, kväverening, sedimentering, vattenrening, våtmark, Ormastorp, Norra Vallåkra, Bälteberga, Wetlands, nitrogenretention, sedimentation, water purification, ekosystemtjänster
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17532
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17532
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Feb 2022 11:48
Metadata Last Modified:18 Feb 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics