Home About Browse Search
Svenska


Norgren, Josefine and Pettersson, Johanna, 2022. Tätortsnära skog för människans hälsa : ett arbete om den tätortsnära skogens upplevelsevärden och dess betydelse för sinnesstämningen. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Vi lever i en alltmer hektisk vardag där det är brist på tid för återhämtning, vilket har visat sig leda till ökad stress och mental utmattning. Forskningen har dock visat att naturmiljön kan bidra till mental återhämtning och att vissa karaktärer i naturen, så kallade upplevelsevärden, är viktiga för att främja återhämtningsprocessen. Då majoriteten av Sveriges befolkning bor i tätort så har den tätortsnära skogen blivit allt viktigare för vår kontakt med naturmiljön. Syftet med detta arbete var därför att undersöka om den tätortsnära skogsmiljön kan bidra till en positiv inverkan på sinnesstämningen, samt att undersöka hur miljön i tätortsnära skog upplevs och identifiera vilka upplevelsevärden som har betydelse för besökarna. Undersökningen baserades på en kortare skogsvistelse där deltagarna genom enkäter utvärderade sin sinnesstämning samt skogens upplevelsevärden. Resultatet visade att den tätortsnära skogsmiljön har en positiv inverkan på sinnesstämningen och att den tätortsnära skogen främst upplevs som Bekväm, Social, Rofylld och Skyddad, men att Rofylldhet, Skyddad, Naturlig och Artrikedom var de upplevelsevärden som hade mest betydelse för besökarna. För att den tätortsnära skogen ska bidra till mental återhämtning är det viktigt att den innehåller rofyllda, skyddade, naturliga och artrika platser, och att sociala och rofyllda delar i skogen separeras. Sammantaget är det viktigt att förvalta den tätortsnära skogen väl så att den bibehåller sin potential till mental återhämtning, vilket är av stor vikt i ett samhälle där stress och mental utmattning har blivit ett allt större problem.

,

We live in an increasingly hectic everyday life where there is a lack of time for recovery, which has been shown to lead to increased stress and mental exhaustion. However, research has shown that the natural environment can contribute to mental restoration and that certain characteristics of nature, so-called perceived sensory dimensions, are important in promoting the restorative process. As the majority of Sweden's population lives in urban areas, the forests close to urban areas has become increasingly important for our contact with the natural environment. The purpose of this study was therefore to determine whether the urban forest environment can contribute to a positive impact on mental state and to investigate how the urban forest is experienced, as well as identifying which perceived sensory dimensions that are important to visitors. The study was based on a short forest visit where the participants evaluated their mental state and the forest's perceived sensory dimensions through surveys. The results showed that the urban forest environment has a positive impact on mental state and that the urban forest is mainly experienced as Comfortable, Social, Serene and Refuge, but that Serene, Refuge, Nature and Rich in species were the perceived sensory dimensions that were most important to visitors. In order for the urban forest to be able to contribute to recovery, these places of serenity, refuge, natural characteristics and species richness that were important to the visitors need to be looked after and protected. This can be accomplished by separating social and serene parts of the forest. Overall, it is important to manage the urban forest well so that it retains its potential for mental restoration, which is of great importance in a society where stress and mental exhaustion has become an increasing problem.

Main title:Tätortsnära skog för människans hälsa
Subtitle:ett arbete om den tätortsnära skogens upplevelsevärden och dess betydelse för sinnesstämningen
Authors:Norgren, Josefine and Pettersson, Johanna
Supervisor:Dolling, Ann and Bohlin, Elisabet
Examiner:Henriksson, Nils
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2022:06
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Tätortsnära skog, Sinnesstämning, Upplevelsevärden, Hälsofrämjande, Mental återhämtning, Skog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17908
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17908
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2022 07:44
Metadata Last Modified:02 Jul 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics