Home About Browse Search
Svenska


Brevik Svensson, Atle and Olofsson, Ludwig, 2022. Ekologiska restaureringsåtgärders påverkan på unga trädplantor : bränning och luckhuggnings effekt på unga trädplantor. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Biodiversity is fundamental for a stable and functional ecosystem. However, studies have shown that biodiversity in Sweden is slowly declining due to modern forestry. This needs to be changed and ecological restoration can prevent further biodiversity loss. The purpose of this study was
therefor to increase the knowledge of how restauration methods in the form of burning and gap cutting affects young tree plants. In this report, data from 18 different stands was compared and analysed. The three measures that where compared was: burning, gap-cutting and control plots. Each
measure was done on six stands each.
The study examines change in mean height, number of trees per hectare and tree species compositions on young tree plants where either one of the two ecological restauration methods had taken place. In comparing of the tree species composition, Simpsons Diversity Index (SDI) and Effective Number of Species (ENS) was used to measure biodiversity.
The indexes showed a decrease in tree species composition in connection to gap cutting and burning. The indexes take species evenness in consideration when comparing.
A rise in number of plants was observed in the ecologically restored stands when compared to the control stands. An increase in broad leaf trees was observed. Broadleaf trees establish well after a disturbance and could be the reason to the increased number of plants.
When analysing the mean height of young tree plants no significant difference was observed. This result can however be seen as somewhat misleading. This is due to two things, the first is the fact that only trees between 0-1.5 m was included in the measuring. The second is the fact that the
burned stands had to start over and establish new tree plants whilst the other two already had established plants.

,

Biodiversitet är grunden för ett stabilt och funktionellt ekosystem men trots detta visar forskning att biodiversiteten i de svenska skogarna minskar som en följd av det moderna skogsbruket. För att kunna bromsa och vända denna trend kommer ekologisk restaurering av skogen vara viktigt. Syftet med studien var att öka kunskapen om hur ekologiska restaureringsmetoder i from av bränning och luckhuggning påverkar unga trädplantor. Data från 18 bestånd där åtgärderna bränning, luckhuggning och ingenting (kontrollyta) hade utförts i 6 bestånd vardera har i denna rapport analyserats med hjälp av datorprogrammet Minitab. Bestånden var lokaliserade i Västerbottens län.
Analysen jämförde skillnaden i unga trädplantors medelhöjd, medelantal/ha samt trädslagsblandning efter att bräning och luckhuggning har utförts. Vid jämförelse av trädslagsblandning har Simpson Diversity Index (SDI) samt Effective Number of Species (ENS) använts för att mäta biodiversiteten. Analysen av ENS tyder på att trädslagsblandningen minskar i samband med restaureringsåtgärderna. Även det faktiska antalet arter analyserades och denna analys visade en motsatt trend med ökad trädslagsblandning i de restaurerade bestånden. Detta kan förklaras med att jämnheten mellan arter minskar i de restaurerade bestånden och de index som användes tar hänsyn till just detta.
Resultatet av analysen visade även en ökning av antalet unga trädplantor i koppling till de ekologiska restaureringsåtgärderna för de flesta arterna. Främst sågs en ökning av antalet lövträd. Flera av lövträden är pionjärarter och kan där av ses som en förklaring till ökningen efter störningarna.
I analysen av medelhöjderna gick ingen signifikant skillnad att urskilja mellan de olika åtgärderna. Resultaten kan vara en aning missvisande då höjden enbart mättes mellan 0-1,5 m vilket gör att plantor växer ur spannet och ej räknas. De brända beståndets plantor fick dessutom börja om från början då markvegetation försvann vid bränningen.

Main title:Ekologiska restaureringsåtgärders påverkan på unga trädplantor
Subtitle:bränning och luckhuggnings effekt på unga trädplantor
Authors:Brevik Svensson, Atle and Olofsson, Ludwig
Supervisor:Hjältén, Joakim and Axelsson, Petter
Examiner:Egnell, Gustaf
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:5
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:biodiversitet, bränning, luckhuggning, ekologisk restaurering, skogsbruk, störning, succession, trädslagsblandning, unga trädplantor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17464
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17464
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:14 Jan 2022 10:10
Metadata Last Modified:15 Jan 2022 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics