Home About Browse Search
Svenska


Öjeberget, Carl-Henrik, 2022. Skattade värden – en jämförelse mellan snabbkalkyl och cirkelytetaxering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Fiskarheden Trävaru AB är ett sågverk i västra Dalarna som ej har någon egen skog att försörja industrin med, utan förlitar sig på en råvaruanskaffning i form av köp av avverkningsrätter, byten och leveransvirke. Virkesköparna står för en stor del av försörjningen med lokala köp från privata skogsägare. Innan kontrakt skrivs görs en taxering och utbytesberäkning av skogen för att lämna ett bud för den stående skogen. Taxeringen kan ske med olika inventeringsmetoder varav snabbkalkyl och cirkelytetaxering är två av metoderna.

Denna studie jämför inventeringsmetoderna snabbkalkyl och cirkelytetaxering för att undersöka om dessa skiljer sig åt beträffande uppskattning av virkesvolym, medelstam och timmerandel. Metodernas uppskattningar jämförs sedan med resultat från HPR-filer, d.v.s. produktionsfiler från skördaren. HPR-filerna har lästs in och analyserats i programmet HPR-analys, en tjänst som levererats av Skogforsk.

Resultatet visade att det inte går att statistiskt säkerställa några skillnader mellan metoderna gällande volym, där virkesköparna istället tenderade att dra mot medeltal. Beträffande medelstammen kunde för båda metoderna med stor säkerhet konstateras att de systematiskt överskattade denna (p < 0,001). Detta skulle kunna förklaras av att metoderna inte använts objektivt vid taxeringstillfällena. Timmerandelen visade inget samband att vare sig över- eller underskattas av metoden snabbkalkyl, medan cirkelytetaxeringen visade sig överskatta timmerandelen (p < 0,05).

,

Fiskarheden Trävaru AB is a sawmill located in the west region in the county of Dalarna, Sweden. As the company does not dispose forest land or other sources of supply of its own it relies on the supply of raw material from mostly private forest owners. Employees whose responsibilities is to supply the mill with timber establishes contact with forest owners and execute forest inventory to calculate the value and a price for bidding for each stand of interest. The forest inventory can be done in varying forms, where the method of using a relascope in a term of quick estimate calculation, or the use of circular inventory sample plots are subjects for this study.

To compare these methods of forest inventory, data has been collected in forms of harvester-data files which assumes to depict the real outcome of the forest. Data has been analyzed to evaluate if there is any difference between the inventory methods in terms of precision of stand volume, average stem volume and proportion of timber and pulpwood.

The results shows that there was no statistical relationship between the methods when it comes to estimating the stand volume, where inventory tended towards avarage values. It was statistically significant by 99,9 percent that the estimation of avarage stem volume was overestimated by both methods, a result which might be explained by a hypothesis that the forest inventory has not been executed by objective means. The timber share showed no correlation to be under- or overestimate by the quick estimated calculation method but was overestimated by the method of circular plots.

Main title:Skattade värden – en jämförelse mellan snabbkalkyl och cirkelytetaxering
Authors:Öjeberget, Carl-Henrik
Supervisor:Norman, Lars
Examiner:Sundstedt, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2021:22
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:cirkelytetaxering, snabbkalkyl, taxering, skattade värden, virkesköpare, skördardata
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17494
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17494
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:27 Jan 2022 08:16
Metadata Last Modified:28 Jan 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics