Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Sanna, 2022. För- och nackdelar med sambete mellan nötkreatur och får. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

I denna litteraturstudie sammanställs och diskuteras vetenskapliga forskningsresultat rörande sambete mellan nötkreatur och får. Detta för att kunna se vilka fördelar eller nackdelar det finns som skulle kunna vara aktuella för den svenska köttproduktionen. De avgränsningar som arbetet hade var att hålla sig till ämnesområdena: artrikedom av växter på betet, djurens tillväxt, parasiter, djurslagsövergripande smittor och djurens beteende gentemot varandra. Resultatet av litteraturstudien visar på att det finns både för- och nackdelar. Den främsta fördelen ur ett djurvälfärdsperspektiv är att sambete med storboskap och får medför ett minskat parasittryck på grund av utspädningseffekten som blir på betet. Att sambeta kan ha god inverkan på lamms tillväxt, utan att kompromissa märkvärt med nötkreaturens resultat. Förutom risken att djurslagen smittar varandra med den gemensamma parasiten stora leverflundran (Fasciola hepatica), är risken att nötkreatur smittar får med mag/tarmparasiterna Oestertagia ostertagi och Cooperia oncophora låg. Det finns risk att ungnöt skulle kunna fungera som reservoar för den typiska fårparasiten haemonchus (Haemonchus contortus). Risken att nötkreaturen insjuknar i elakartad katarralfeber (SA-MCF) finns vid sambete med får. Att djurslagen vistas samtidigt på betet skulle kunna äventyra djurvälfärden om beläggningsgraden är hög. Ur ett ekologiskt perspektiv finns det fördelar med sambete då det verkar leda till att artrikedomen av växter på betet inte påverkas negativt, vilket är bra för bevarandet av den biologiska mångfalden.

,

In this literature study, scientific research results are discussed concerning co-grazing cattle and sheep. This is to be able to see what advantages or disadvantages there are that could be relevant for Swedish meat production. The focus in this study was to stick to the subject areas: plant species richness on pasture, animal growth, parasites, cross-species infections, and the behaviour of the animal species towards each other. The results of the literature study show there are both pros and cons. The main advantage from an animal welfare perspective is that interaction with cattle and sheep leads to a reduced parasite pressure due to the dilution effect that is on the pasture. Mixed grazing with cattle and sheep can have a good effect on lamb's growth, without significantly compromising the cattle results. Besides the risk of animal species infecting each other with the common parasite big liver fluke (Fasciola hepatica), the risk of the cattle infecting sheep with the gastrointestinal parasites Ostertagia ostertagi and Cooperia oncophora is low. There is a risk that young cattle could act as a reservoir for the typical sheep parasite haemonchus (Haemonchus contortus). There is a risk of the cattle getting malignant catarrhal fever (SA-MCF) when they are co-grazing vid sheep. The fact that the animal species are grazing on the pasture at the same time could jeopardize animal welfare if the stocking rate is high. From an ecological perspective, cograzing with cattle and sheep seems to not have a negative effect on the species richness of plants on the pasture, which could favour biodiversity.

Main title:För- och nackdelar med sambete mellan nötkreatur och får
Authors:Johansson, Sanna
Supervisor:Bernes, Gun
Examiner:Hetta, Mårten
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Volume/Sequential designation:2022:2
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
Keywords:sambete, nötkreatur, får, parasiter, elakartad katarralfeber, betesbeteende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17916
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17916
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal ecology
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2022 10:46
Metadata Last Modified:08 Jul 2022 11:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics