Home About Browse Search
Svenska


Cicek, Adrian and Wallin, Alexander, 2022. Att särskilja sig genom grön marknadsföring : en flerfallstudie på modebranschen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I dagens samhälle har den gröna marknadsföringen blivit allt vanligare, det beror på att konsumenter har blivit medvetna om klimatförändringar som modeindustrin står för. Modeföretagen har stor påverkan på klimatet samtidigt som konsumtion av kläder har ökat den senaste tiden. Därför spelar modeföretagen en stor roll i omställningen till en mer hållbar konsumtion av kläder, detta har lett till att företag konkurrerar om en position på marknaden med hjälp av en grön marknadsföring. Att den gröna marknadsföringen har ökat leder i sig till att konsumenter måste sålla mellan alla budskap som förmedlas i företagens marknadsföringskampanjer. Denna studie ämnar att bidra med kunskap genom en flerfallsstudie på modeföretags kommunikation med hjälp av en grön marknadsföring. För att analysera empirin har författarna använt sig av teorierna; grön marknadsföring, marknadskommunikation, AIDA-modellen, positionering och legitimitetsteorin. Insamling av empiri har skett via en kvalitativ flerfallsstudie innehållande en analys av tre marknadsföringskampanjer. Resultatet av studien visar på att det finns en tydlig skillnad hur modeföretag utformar sin gröna marknadsföring för att förmedla ett budskap om miljö och marknadskommunikationen viktig för att minska risken för grönmattning. Studiens slutsats visar på att det finns ett samband mellan företags marknadskommunikation och dess legitimitet, som tillsammans bidrar till att företaget erhåller en gynnsam position på marknaden.

,

In today's society, green marketing has become increasingly common, this is because consumers have become aware of the climate change that the fashion industry is responsible for. Fashion companies have a major impact on climate change, while consumption of clothing has increased recently. Therefore, fashion companies play a major role in the transition to a more sustainable consumption of clothing, this has led to companies competing for a position in the market with the help of green marketing. The increase in green marketing in itself means that consumers have to sift through all the messages that are conveyed in the companies' marketing campaigns. This study aims to contribute knowledge through a multiple-case study of fashion company communication using green marketing. To analyze the empirical data, the authors have used the theories; green marketing, marketing communication, the AIDA model, positioning and the theory of legitimacy. Collection of empirical data has taken place via a qualitative multi-case study containing an analysis of three marketing campaigns. The results of studies show that there is a clear difference in how fashion companies design their green marketing to convey a message about the environment and market communication is important to reduce the risk of “grönmattning”. The study's conclusion shows that there is a connection between companies' market communication and its legitimacy, which together contribute to them obtaining a favorable position in the market.

Main title:Att särskilja sig genom grön marknadsföring
Subtitle:en flerfallstudie på modebranschen
Authors:Cicek, Adrian and Wallin, Alexander
Supervisor:Langendahl, Per-Anders
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1468
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK011 Business and Economics Sustainable Development , 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Grön marknadsföring, marknadskommunikation, AIDA-modellen, positionering & legitimitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18497
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18497
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Language:Swedish
Deposited On:30 Nov 2022 09:27
Metadata Last Modified:01 Dec 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics