Home About Browse Search
Svenska


Sundström, Lisa, 2022. Hästgödsel : en värdefull resurs. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

This report presents the resource horse manure and its different applications. The work is divided in two parts, a literature study and a case study. In the case study six stakeholders within agriculture and biogas production was interviewed. Horse manure is a resource to be used both in agriculture and biogas production. The demand for horse manure is dependent of what bedding and how much bedding is used since it affects both the plant nutrient content, fertilizer value and how well it performs in biogas production. The way the manure is treated has also an effect on the nutrient content and how to use the rest product. Compost and biogas production give an end product with high carbon content, lots of nutrients and biological activity, well suited for spreading on the fields. If the manure is burned the end product is ash with a main content of minerals without biological activity and low amounts of carbon and nitrogen. Regardless, t is important to think through the pros and cons of the different systems to find the methods that best suits your own situation.

,

Rapporten beskriver hästgödsel som resurs och presenterar olika användningsområden. Arbetet är uppdelat i två delar, en litteratur- och en fallstudie. I fallstudien intervjuades sex olika intressenter av hästgödsel inom jordbruk och biogastillverkning. Hästgödsel är en resurs både inom jordbruket och för biogastillverkning. Efterfrågan på hästgödsel beror bland annat på vilket strö och hur mycket strö som använts då detta påverkar både växtnäringsinnehåll, -effekt och hur bra det passar för gastillverkning. Även hanteringen av hästgödsel påverkar växtnäringsvärdet och användbarheten, där kompostering och biogasproduktion ger en slutprodukt med högt kolinnehåll med en mängd näringsämnen och biologisk aktivitet, väl lämpad för spridning på åkrar. Om gödseln eldas blir slutprodukten aska som till stor del består av mineralämnen utan biologisk aktivitet och mycket lite kol och kväve. Oavsett är det viktigt att tänka igenom för- och nackdelar med olika system för att hitta den metod som passar bäst i den egna situationen.

Main title:Hästgödsel
Subtitle:en värdefull resurs
Authors:Sundström, Lisa
Supervisor:Aronsson, Helena
Examiner:Mårtensson, Anna
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2022:02
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:näringsinnehåll, strömaterial, kompostering, biogas, förbränning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17629
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17629
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Renewable energy resources
Soil science and management
Soil fertility
Language:Swedish
Deposited On:25 Mar 2022 09:35
Metadata Last Modified:26 Mar 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics