Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • SLU (16760)
    • (NL, NJ) (5426)
      • Dept. Of Aquatic Resources (83)
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z | Ö
Number of items at this level: 83.

A

Ahlgren, Maya, 2021. Algal toxins in the Baltic blue mussel (Baltic Mytilus trossulus edulis) : spatiotemporal variations in the Baltic Sea. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Alvarez Blomgren, Louisa, 2023. The Great cormorant, Phalacrocorax carbo, as a predator of the invasive Round goby. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Anders, Johansson, 2016. Natural migration barriers for fish by hydropower plants : methods to assess historic passability. Case studies of migration barriers. Second cycle, A2E. Stockholm: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Andersson, Ella, 2023. Stress vid bedövning av öring (Salmo trutta). First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Andersson Sjöholm, Elin, 2024. Diving Deep: Seabird foraging tactics and local prey field. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Arfwedson, Kimberly, 2021. Ecological Representativity of Marine Protected Areas along the Swedish West Coast : evaluating the effectiveness of the existing network and identifying expansion opportunities in the Skagerrak. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Ashworth, William Harry, 2020. Behaviour and morphology in wild guppies from populations with high and low predation pressure in Trinidad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

B

Baudou, Johan, 2006. Vattendragsrestaurering i teorin och fiskinventering i praktiken : en litteratur respektive metodstudie. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Bell, Olivia, 2021. The effects of eutrophication and browning on prey availability and performance of the three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus). Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Berggren, Terese, 2019. Increased body growth rates of northern pike (Esox lucius) in the Baltic Sea : importance of size-selective mortality and warming waters. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Björkelid, Lars, 2004. Invasiveness of brook charr (Salvelinus fontinalis) in small boreal headwater streams. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Blass, Martina, 2014. Morphological variation in herring (Clupea harengus membras) : spring and autumn spawners in the Bothnian Sea. Second cycle, A1E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Bodegård, Gabriele, 2005. Mänsklig påverkan på mindre vattendrag i skogslandskapet : en inventering av vägtrummor och skyddszoner kring dessa i Uppsala län och norra Västmanlands län. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Bohacek, Mica, 2022. Common Guillemots Uria aalge Alter Trip Patterns During Breeding. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Bouwmeester, René, 2018. Shedding light on alternative shrimp fishing : development of shrimp pots with a focus on selection, attraction and behaviour. Second cycle, A2E. Lysekil: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

C

Carlsson, Daniel, 2019. Användning av åtelkameror för att uppskatta antalet sälar i fjordarna innanför Orust : en metodutvärdering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Cicek, Dilara, 2022. Besökare som naturvårdare - Fallstudie Nämdöskärgården : naturvägledning som verktyg. First cycle, G2E. Stockholm: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

D

Döweler, Fabian, 2015. Coastal erosion and coastal integrity vulnerability at selected Shorelines of Sarawak, Borneo Malaysia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

de Leitão Tomás, Mafalda, 2022. Assessment of fish welfare in trawl caught atlantic herring. Second cycle, A2E. Göteborg: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

E

Eidborn, Anders, 2017. Fish sampling in lotic water : a study of the efficiency of the novel Nordic multi-mesh Stream Survey Net. Second cycle, A2E. Drottningholm: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Eliasson, Kajsa, 2023. How to turn “less bad” into good without limit : to measure companies’ positive climate impact. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Eriksson, Marie and Lundström, Jonas, 2005. Flodkräftans biologi och status i fyra sjöar på Ulvöarna. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

F

Ferreira, Iris, 2024. Distributive justice in the implementation of science-based targets for businesses : a systematic literature review. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Fritscher, Danja, 2019. Plastic ingestion and diet composition in two common fish species from the Swedish Skagerrak. Second cycle, A2E. Lysekil: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

G

Gong, Charlie, 2020. Approaches to coral reef restoration in a changing climate – identifying objectives behind a sea of options. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Grunander, Mattias, 2018. Effects of global warming on Eurasian perch (Perca fluviatilis) in the Baltic Sea : does the growth response to increased temperatures differ along a latitudinal gradient?. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Grände, Anna, 2019. Hur följer förvaltningen av Vättern principer för ekosystembaserad fiskförvaltning?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Gustafsson, Sara, 2020. Pearls as bycatch mitigation strategy for Harbour porpoise (Phoecena phoecena). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

H

Haase, Kevin, 2018. Diet overlap between Cod (Gadus morhua) and European Flounder (Platichthys flesus) in the central Baltic Sea. Second cycle, A2E. Lysekil: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Haffling, Joanna, 2023. Storleksstrukturerad konkurrens vid hummertinor. First cycle, G2E. Lysekil: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Hajizadeh Koupayeh, Nazila, 2020. Spatial and temporal variations in stable isotope signatures (δ13C and δ15N) of the gammarids and the common carp in the southern coast of the Caspian Sea. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Hedgärde, Maria, 2016. Explaining catch efficiency of cod pots using in situ behavioural studies. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Hessulf, Charlotte, 2016. Kan vandrarmusslan (Dreissena polymorpha) gynnas för att motverka övergödningssymptom i Vallentunasjön?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Homes, Wiebke, 2021. Quantifying the state of the coral reef ecosystem in relation to biophysical benthic and pelagic indicators and biological drivers of change in the Saba National Marine Park, Dutch Caribbean. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Häberle, Zoé Marina, 2021. Elektroniska övervakningssystem inom fiskeri : jämförelse mellan två olika kamerasystem och observatör ombord inom småskaligt fiske. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

J

Jensen, Henrik, 2004. Tillväxtmönster och åldersstrukturer hos opåverkade bestånd av strömlevande Arktisk harr i Sibirien. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Johansson, Amelie, 2015. Kan arbetet i 8-fjordar klassas som ekosystembaserad fiskförvaltning? : en bedömning utifrån EBFF-kriterier samt förslag på indikatorer för ekosystemets status. First cycle, G2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Junehag, Ludvig, 2023. Hur skiljer sig passageaktivitet mellan stensimpa och svartmunnad smörbult i slitsrännor?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

K

Karlsson, Malin, 2020. The effect of temperature on life history traits of perch (Perca fluviatilis) and its implications for population age- and size structure. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Klavéus, Evelina, 2023. Puckellax i Sverige : undersökning av potentiella spridningsvägar och eventuell påverkan av puckellax i svenskt vatten. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Koch, Stephanie, 2019. Fish community responses to water colour : results along a large gradient from clear to brown lakes in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Kynman, Saga-Savanna, 2023. Temperature dependent preening behaviour in common guillemots Uria aalge. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

L

Ljung, Andreas, 2020. Invasive round goby, Neogobius melanostomus - suitable prey for native cod, Gadus morhua?. First cycle, G2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Lundgren, Johan, 2006. Störs laxens lekvandring i en kraftverkspåverkad älvsträcka?. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

M

Maioli, Federico, 2019. Stomach data from pelagic research survey bring new information in cod feeding pattern in the South-Western Baltic sea. Second cycle, A2E. Lysekil: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Malmgren, Johanna, 2016. Fiskares uppfattning om förändring i status hos ett rödingbestånd i en Jämtländsk sjö : möjliga orsaker till en förändring. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Malmros, Andreas, 2006. Interspecific and intraspecific competitive interactions in Brook charr, Salvelinus fontinalis, and Brown trout, Salmo trutta. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Martin, Rebecca, 2023. Potential migration routes for the alien species, pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha) : investigating access in west and south coast rivers of Sweden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Mattsson, Emma, 2017. Spatial och temporal förändring i närvaro av vanlig tumlare (Phocoena phocoena) vid fiske med pingers i Skälderviken och Kullaberg. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Myrenås, Elin, 2022. Effects of the invasive nematode Anguillicola crassus on condition and growth in the European eel Anguilla anguilla. Second cycle, A2E. Drottningholm: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Möllersten, Emelie, 2018. Assessment of freshwater ecosystem services : with a case study in river Arbogaån. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

N

Niemi, Niklas, 2020. Influence of reed (Phragmites australis) belts in the Baltic Sea archipelago on pike (Esox lucius) and other coastal fish species. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Nilsson, Per, 2006. Effects of refuge availability on growth and survival of YOY Arctic char (Salvelinus alpinus). UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Nordström, Gabriel, 2023. The effects of fishing on stability of a food web under climate warming. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Nymans, Sofia, 2020. Fiskodlingens påverkan på fenskador och överlevnad hos utsatt lax – fokus på fisktäthet, fodertyp och foderregimer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Nyquist, Nils, 2019. Trapping efficiency and retention ability of four pontoon trap entrance types for use in coastal cod fishing, a fishing gear development field trial in the Baltic sea. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

P

Pouchard, Caroline, 2003. Havsöringens (Salmo trutta) och laxens (Salmo salar) lekområden och lekvandring i Vindelälven och Piteälven. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

R

Rosshagen, Frida, 2023. Making nets more acoustically visible : Floats as passive mitigation measures to reduce bycatch of harbour porpoise (Phocoena phocoena) in gillnets. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Rudin, Johan, 2016. Barriers effect on lotic fish fauna. Second cycle, A2E. Drottningholm: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Rudnicki, Karla, 2018. Causes of trends in abundance of mesopredators in the Kattegat Sea. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

S

Saltalamacchia, Francesco, 2018. Otolith morphology of sprat (Sprattus sprattus) along the Swedish west coast. Second cycle, A2E. Lysekil: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Schaal, Ellen, 2024. Variability of habitat use by the European eel during its resident yellow eel life stage across the distribution range. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Schippers, Anna-Kajsa, 2023. Seasonal abiotic factors of importance for seaweed growth in an IMTA-setting in Portugal. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Sjölander, Frans, 2015. Social acceptability of marine protected areas : a case study of the Gålö no-fishing zone in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Soler, Teresa, 2015. Evolutionära effekter av fiske på gös?. Second cycle, A1E. Drottningholm: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Spange, David, 2018. Defining habitat demands of Wels catfish (Silurus glanis) in a Swedish lake : a look into muddy waters. Second cycle, A2E. Drottningholm: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Stavenow, Jasmine, 2016. Attack behavior and presence of grey seals around pots : a search for seal-safe cod-pots in the Baltic sea. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Stålberg, Lisa, 2015. Morfologisk variation hos skrubbskädda (Platichthys flesus) : finns det en koppling till ekologi?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Svensson, Ofir, 2021. Evaluation of filter and extraction kits for eDNA-based quantification of Northern pike density. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Svensson, Rebecka, 2021. Development of northern pike (Esox lucius) populations in the Baltic Sea, and potential effects of grey seal (Halichoerus grypus) predation. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Södergren, Sebastian, 2014. Kan utbredningen av syrefattiga bottnar påverka Hanöbuktens ekosystemtjänster och dess värden? : vad kan göras för att motverka utbredningen?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

T

Tollerz Bratteby, Ulrika, 2019. Factors explaining variation in the fecundity of female Baltic salmon (Salmo salar) : the influence of length, body condition and growth rate at sea. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

V

Vullioud, Aline, 2016. Biodiversity assessment for coastal fish communities in the Baltic Sea. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

W

Wallin, Adam, 2017. Harbour porpoise (Phocoena phocoena) predation on cod (Gadus morhua) in the Kattegat : a review of current knowledge and implications for stock assessments. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Wastie, Joe, 2014. Assessing the importance of freshwater tributary systems for the recruitment of Eurasian Perch (Perca fluviatilis) in Baltic Sea Coastal Ecosystems. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Welander, Victoria, 2022. Stress och beteende vid bedövning av öring. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Westerlund, Marcus, 2020. Stora Tandån. Kartering & åtgärder : en undersökning i vad som finns och vad som kan återskapas. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Westlund, Mari-Helen, 2020. European perch (Perca fluviatilis) as a possible predator of the invasive round goby (Neogobius melanostomus) in the Baltic Sea. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Willebrand, Sofia, 2015. Habitat preference of Neogobius Melanostomus in the Baltic Sea : habitat modelling of an invasive species. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Z

Zielfeldt, Zanna, 2021. Essential young-of-the-year fish macrophyte habitats along the swedish east coast : Evaluation of representativity of marine protected areas and pressures on habitats in the Gulf of Bothnia. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Ö

Öhlund, Gunnar, 2002. Life history and large-scale habitat use of brown trout (Salmo trutta) and brook trout (Salvelinus fontinalis) : implications for distributional patterns in small lotic systems. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Öhnstedt, Emelie, 2015. Modellering av tånglakens, Zoarces viviparus, habitat i Östersjön. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Östby, David, 2018. Sampling methods of the wels catfish (Silurus glanis) in freshwater lakes : management of a vulnerable species. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

This list was generated on Fri May 24 03:05:53 2024 CEST.