Home About Browse Search
Svenska


Brorsson, Mattis, 2022. Hållbar markförvaltning i södra Småland : potential att möta hållbarhetsmålen i agenda 2030. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Det svenska lantbruket är bara en av många näringar runtom i världen som påverkas av de globala målen, vilka bestämdes under en överenskommelse år 2015. Detta fick namnet agenda 2030. Målen är till för att vi alla skall sträva mot en mer hållbar utveckling, där vi så småningom förhoppningsvis kommer att hamna i en mer jämställd tillvaro och där alla har tillgång till bland annat hållbar energi. Likaså en trygg tillvaro som förhoppningsvis kommer att vara fredlig.
För lantbrukets vidkommande så finns det särskilda miljömål som vi skall jobba mot så att även den framtida generationen skall få tillgång till en odlingsbar jord. Det finns en mängd information som man kan ta till sig för att själv bidra och påverka till den hållbara utvecklingen. Dock finns det mindre information om vad de enskilda lantbrukarna anser om miljömålen och hur de verkar för att bidra till den hållbara utvecklingen.
I detta arbete beskrivs det bland annat hur olika lantbrukare från ett enskilt landskap i södra Sverige ser på begreppet hållbarhet, och huruvida de är intresserade av konceptet eller inte. Det kommer att presenteras ett intervjuarbete som har utförts genom en kvalitativ analys. Utifrån intervjuerna får man ta del av lantbrukarnas svar kring frågor som berör en hållbar markförvaltning, samt olika svarsmönster vilka mynnar ut i varierande slutsatser. Bland slutsatserna kan nämnas att det verkar finnas ett intresse till att bedriva hållbara lantbruksföretag. Likaså verkar det som att lantbrukarna försöker minimera sina jordbearbetningsbehov. Dessutom kan lantbrukarna ha så pass stora besvär med viltskador att man inte kan dra nytta av de växtföljdseffekter som kan uppstå vid en varierad växtföljd. Detta eftersom man tvingas odla mera ensidiga växtföljder av vallgrödor.

,

The Swedish agriculture is just one of many industries around the world who gets affected by the sustainable development goals that was determined under an agreement in the year of 2015. The agreement was named agenda 2030, and the goals are there to help us achive a sustainable development. A development that we can find equal, have acess to sustainable energy and hopfully live peacefully.
Regarding the agriculture, there are special enviromental goals that we must adapt so the younger generation can have acess to a healthy soil. There are a lot of information that you can absorb in order to contribute and influence the sustainable development. However, there are less information about what the farmers consider regarding the sustainability goals, and how they act to contribute towards a sustainable development.
In this work, you can read about what farmers from one perticular landscape in southern Sweden, relate to sustainability and if they are intrested in the concept or not. There will be presented an interview, which has been performed by using a qualitative analysis. And based on the interviews, you can read the farmers answers to questions concerning sustainable land management, as well as different response patterns which lead to different conclusions.
Among the conclusions can be mentioned that there seem’s to be an interest in running sustainable agriculture companies. It also seem that the farmers are trying to minimize their tillage needs. In addition, farmers can have such major problems with the damages from wild animals, that it’s not possible to take advantage of the crop rotation effects that can occur with a varied crop rotaion. All this because the farmers are forced to grow more one-sided crop rotation of grass crops.

Main title:Hållbar markförvaltning i södra Småland
Subtitle:potential att möta hållbarhetsmålen i agenda 2030
Authors:Brorsson, Mattis
Supervisor:Mogren, Lars
Examiner:Larsson Jönsson, Helene
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Hållbar, hållbarhet, hållbarhetsåtgärder, FN, växtföljd, markförvaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18452
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18452
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Trade, marketing and distribution
Language:Swedish
Deposited On:30 Nov 2022 09:40
Metadata Last Modified:01 Dec 2022 05:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics