Home About Browse Search
Svenska


Kieri, Sofie, 2022. Är rengjorda klippskär för rakapparater kontaminerade?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Vårdrelaterade infektioner är ett känt problem inom veterinärmedicinen. Veterinärkliniker har
uppgetts utgöra en risk för spridning av patogener och antibiotikaresistenta bakterier. Vårdrelaterade
infektioner orsakas ofta av opportunistiska bakterier som normalt inte orsakar infektion. Tidigare
studier har visat att klippskär till rakapparater efter rengöring kan vara kontaminerade med infektionsagens och utgöra en risk för överföring av patogener.
Syftet med studien var att utvärdera om klippskär som rengjorts enligt gällande hygienföreskrifter
för rakapparater vid Universitetsdjursjukhuset i Sverige var kontaminerade med bakterier. Under
studiens gång provtogs 15 klippskär, varav 10 från smådjurskliniken och fem från hästkliniken.
Vid provtagning användes sterila handskar, steril sax och steril duk, för att minska risken för
kontamination av proverna. Rengjorda klippskär provtogs med E-swab med minitip och förvarades
i transportmedium innan de transporterades till laboratorium samma dag. På laboratoriet anrikades
proverna i serumbuljong i 37˚C under två dygn. Förelåg växt odlades proverna ut på agarplattor.
I studien var 93 % (14 av 15) av klippskären kontaminerade med bakterier, varav 60 % (9 av 15)
med mer än en bakterieart. Av klippskären var 67 % (10 av 15) kontaminerade med kutan flora,
33 % (5 av 15) med fekal flora och 53 % (8 av15) med omgivningsbakterier. På hästkliniken var
signifikant (p = 0,0017) fler rakapparater kontaminerade med fekal flora jämfört med på
smådjurskliniken.
Studien tyder på att rengöring eller desinfektion av de provtagna klippskären var otillräcklig. Vid
rakning utgör det en risk för överföring av bakterier till patienten, vilket utgör risk för infektion.
Källan till den bakteriella kontaminationen kan härröra från miljön, personalens händer eller tidigare
rakat djur. Fler studier behöver göras för att komma fram till optimala hygienrutiner för klippskär,
men resultatet från den här studien tyder på att nuvarande hygienrutiner bör ses över.

,

Healthcare associated infections are a known problem in veterinary medicine. Veterinary clinics
have been pointed out as a risk factor for transferring pathogens and antibiotic resistant bacteria.
Healthcare associated infections are often caused by opportunistic bacteria that under normal
conditions do not cause infection. Previous studies have shown that cleaned clipper blades for
clippers are contaminated with pathogens and can cause a risk of transferring pathogens to the
patient.
The purpose of this study was to evaluate if clipper blades cleaned according to the hygiene routine
for clippers at the University Animal Hospital in Sweden were contaminated with bacteria. Samples
were taken from 15 cleaned clipper blades. 10 samples were taken from the Small Animal Clinic
and five samples from the Horse Clinic.
During the sampling sterile gloves, sterile scissors and sterile cloths were used to reduce the risk of
contamination of the samples. The cleaned clipper blades were sampled with E-swab with minitip
and the sampling sticks were stored in transport medium until they reached the lab during the same
day. In the lab the samples were enriched in serum broth in 37˚C for two days and if bacteria grew
the samples were cultivated on agar plates.
In the study 93% (14 of 15) of the clipper blades were contaminated with bacteria and 60% (9 of
15) were contaminated with more than one bacterial species. Of the clipper blades 67% (10 of 15)
contained contamination from cutaneous flora, 33% (5 of 15) from fecal flora and 53% (8 of 15)
from environmental flora. The prevalence of fecal contamination was significantly (p = 0,017)
higher in the samples from the Horse Clinic compared to the Small Animal Clinic.
The study suggests insufficient cleaning and disinfection of the clipper blades sampled in the study.
This poses a risk of transferring bacteria to the patient during shaving and is therefore a potential
risk to cause infection. Source of contamination could be the environment, from human hands or
from previously shaved animals. More studies are needed to establish an optimal cleaning protocol
for clipper blades, but the results of this study prompt a review of the current hygiene routines.

Main title:Är rengjorda klippskär för rakapparater kontaminerade?
Authors:Kieri, Sofie
Supervisor:Bergvall, Kerstin
Examiner:Hamlin, Helene
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:klippskär, vårdrelaterade infektioner, nosokomiala infektioner, veterinärmedicin
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17618
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17618
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:16 Mar 2022 09:36
Metadata Last Modified:17 Mar 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics