Home About Browse Search
Svenska


Nordqvist, Elvira and Rosenberg, Mathilda, 2022. En studie av förtätning i stadsdelen Rosendal i Uppsala ur ett ljus-, utblicks- och insynsperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I städer är det idag en trend att bygga högre och tätare, dels ur hållbarhetssynpunkt då mindre mark tas i anspråk, dels för att markpriserna är höga. Högre och tätare bebyggelse kan leda till flera utmaningar såsom begränsat ljusinsläpp, mindre tilltalande utblickar och risk för ökad insyn. Tillgång till dagsljus i lägenheter och på bostadsgårdar är en faktor som ofta bortprioriteras i projekt till förmån för andra intressen, vilket kan skapa sociala utmaningar. Syftet med kandidatarbetet är att undersöka vilka följder en tät utbyggnadsstrategi kan få, för att förstå hur det påverkar olika sociala faktorer. För att undersöka detta har ett bostadsområde i Rosendal i Uppsala använts som exempel, vilket är ett tidigare obebyggt område som omvandlats till en modern tätbebyggd nyproduktion. De rådande omständigheterna på platsen har undersökts genom en modellerad solstudie och ett platsbesök. Resultatet för studien visar att den täta byggnationen i Rosendal bidrar till omfattande skuggbildning, vilket främst är utmärkande hos bostäder på nedre våningsplan, bostadsgårdar och på marknivå.

,

In cities, there is a trend to build higher and denser, partly justified with a sustainability response, i.e. use of less land, partly because land prices are high. Taller and denser developments can lead to several challenges such as limited light, less attractive views and the risk of increased transparency through windows. Access to daylight in apartments and residential areas is a factor that is often deprioritized in projects in favor of other interests, which can give rise to social challenges. The purpose of this bachelor’s thesis is to investigate a dense expansion strategy, in order to understand how it affects social factors. To investigate this, Rosendal in Uppsala has been used as an example, which is a previously undeveloped area that has been converted into a modern dense production. The prevailing conditions at the site have been investigated through a modeled solar study and a site visit. The results show that the dense construction in Rosendal contributes to extensive shadow formation, which is most noticeable in apartments on the lower floors, on residential areas and at ground level.

Main title:En studie av förtätning i stadsdelen Rosendal i Uppsala ur ett ljus-, utblicks- och insynsperspektiv
Authors:Nordqvist, Elvira and Rosenberg, Mathilda
Supervisor:Leposa, Neva
Examiner:Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:förtätning, social hållbarhet, dagsljus, naturliga utblickar, insyn, hälsa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500403
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500403
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2022 10:37
Metadata Last Modified:08 Jul 2022 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics