Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • SLU (16810)
    • (LTJ, LTV) (6271)
      • Dept. of Plant Protection Biology (97)
Jump to: A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z
Number of items at this level: 97.

A

Albertsson, Johannes, 2008. Responses of the swede midge, Contarinia nasturtii, to volatile compounds from Arabidopsis thaliana and Brassica oleracea var. botrytis. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Alexandersson, Anton, 2019. Hur påverkar väder- och landskapsfaktorer frösättning i rödklöver?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Anderson, Rana, 2009. Vivlar på prydnadsbuskar - nya arter eller förändringar i födopreferenser?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Andersson, Ebba and Jonsson, Olof, 2024. Råda bot på hot : svenska botaniska trädgårdars funktion i bevarandet av hotade och sällsynta nordiska växter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Andersson, Max, 2022. Mapping volatiles that induce sensory responses in Delia antiqua: comparative identification across a set of crops. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Arnér, Jenny, 2021. Searching for a sensory vocabulary for Swedish vegetables : an exploratory study of the flavour and aroma characteristics of carrot, cabbage and onion. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Arvidsson, Gry, 2012. Grönstrukturplanering för framtiden – Grönstrukturplanering i Eskilstuna och Örebro. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

B

Berglund, Fanny, 2022. Integrerat växtskydd i stadsmiljö : en undersökning av förutsättningar för en hållbar skötsel av grön infrastruktur. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Bergqvist Bromaeus, Elin, 2011. Minerarflugor som angriper perenner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Bergqvist Bromaeus, Elin, 2010. Steklar som angriper rosor. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Binyameen, Muhammad, 2009. Plume interaction and odour source spacing of pheromone and non-host volatiles : : Behavioural effects on bark beetles and moths. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Blomberg, Charlotte, 2010. Rhododendron och dess skadegörare. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Bollerup, Jane, 2024. Screening for microbial volatiles related to Cydia pomonella infestation in walnut fruits (Juglans regia). First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Brodde, Frans and Åkesson, Pär, 2018. Omgivningens påverkan på pollinering av rödklöver. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Byström, Gunnar, 2023. A study of volatiles in Coriandrum sativum L. at different developmental stages. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

C

Carlsson, Helena, 2023. Förhållanden för pollination i rödklöver; konstant eller tidsbunden variation? : undersökning av tidpunktens inflytande över variation i pollinering och frösättning hos Trifolium pratense L.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Celander, Patrik Jonas Krister, 2020. Longhorn beetles in lesser spotted woodpecker habitat : a pheromone-based inventory of longhorn beetles in southern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Chattington, Sophie, 2015. Effect of diet and density on larval immune response and larval and adult host-preference in Spodoptera littoralis. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Chuang, Tsun-Ya, 2024. Salt tolerant horticultural plants to save freshwater usage. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

E

Ekdahl, Felicia, 2022. Fungicide resistance against fluopyram in Alternaria solani. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Ekström, Lovisa, 2023. Blomfröodling : metoder och förutsättningar för produktion i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Ellgardt, Karin, 2008. Morotsbladloppan, Trioza apicalis : en litteraturgenomgång, kvalitativa intervjuer och ett fältförsök. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Ericson, Matilda, 2023. Transgenerational effects of diet influencing reproductive output in Spodoptera littoralis. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Eriksson, Anna, 2007. Induced defense in tomato damaged by Spodoptera littoralis larvae. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Eriksson, Anna, 2009. Olfactory responses of the parasitic wasp, Trybliographa rapae (Hymenoptera: Figitidae). Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Eriksson, Anneli and Thorstensson, Jennie, 2007. Betcystnematodsanering med resistenta mellangrödor. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Erlansson, Axel, 2023. Hur samodling av raps med baljväxter påverkar skador och förekomsten av rapsjordloppan (Psylliodes chrysocephala). First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

F

Fredriksson, Carl-Johan, 2006. På jakt efter dalanavellaven Umbilicaria subglabra samt klättringens påverkan på lav- och mossvegetationen på Ålandsklipporna utanför Uppsala. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Fritz, Anna, 2010. Konsten att försörja sig på ett småskaligt ekologiskt lantbruk : En kvalitativ intervjustudie med fokus på en uthållig livsmedelsproduktion och bevarande av ekosystemtjänster. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

G

Golobov, Linda, 2022. Potatisens skalsjukdomar i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Grund, Julia and Hirsch, Lina, 2010. The potential of entomopathogenic fungal isolates as an environmentally friendly management option against Acanthoscelides obtectus. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Gunnarsson, Isak, 2024. Rikkärrens betydelse och utmaningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

H

Hansen, Philipp, 2023. Tritrophic interactions with Silphium integrifolium at the axis : elucidating the role of arbuscular mycorrhizal fungal species on plant phenotype. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Hansson, Oskar, 2010. Kan man minska användningen av fungicider med Inducerad resistens? : Försök med BABA mot potatisbladmögel . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Heithausen, Sarah, 2021. Friends with benefits? - Does gut microbiota of Spodoptera littoralis affect insecticide resistance and are there any costs of insecticide resistance development?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Henriksson, Karin, 2019. Blygrå rapsvivelns (Ceutorhynchus obstrictus) aktivitet i skånska rapsfält : dess påverkan på skador av skidgallmygga (Dasineura brassicae). First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Hermanson, Frida, 2001. Ekjättars framtid : en fallstudie av gammelekar idag och i framtiden vid olika skötsel- och restaureringsscenarier i Hjulstaområdet, Enköpings kommun. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Hultqvist, Josefin, 2024. Parasitering av blygrå rapsvivel, Ceutorhynchus obstrictus, i höstraps i förhållande till landskapsfaktorer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

I

Ivarson, Emelie and Leijman, Emma, 2009. Leaf structure and localization of a transgene protein in barley. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Ivarsson, Kristine, 2011. Studies of environmental factors (temperature and relative humidity) effecting the development of pear rust (Gymnosporangium fuscum) and studies of control methods. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

J

Johansson, Agneta, 2007. Biologin hos svenska Lilioceris arter och åtgärder för att begränsa deras skadeverkningar. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Johansson, Emma, 2019. Effects of within-field and landscape factors on Dasineura brassicae in winter oilseed rape cultivations in Skåne, southern Sweden : a field survey with a special approach to pesticide-free control zones. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Jützeler, Matilda, 2021. Evaluation of bee-vectored Aureobasidium pullulans for biocontrol of grey mould in strawberry. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

K

Kalaitzoglou, Konstantinos, 2018. Bridging the gap between researchers, growers, extension and industry in organic strawberry production : a case study on the agricultural knowledge network of central coastal California. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Karlsson, Kristine, 2008. The distribution of Gymnosporangium fuscum and its implication on pear cultivation in Sweden. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Karlsson, Milla, 2022. Towards functional analysis of susceptibility genes StCHL1 and StDMR6-1. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Karlén Öberg, Julia, 2023. Trädgårdstrendernas påverkan på insekters levnadsmiljö i privatträdgården : en studie om trädgårdshistoria och blombesökande insekters krav på levnadsmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Khbaish, Hamida, 2010. Identification of olfactory receptor neurons in two Species of scarab beetles: a comparative study by means of single sensillum recording. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Kroon, Helena, 2009. Biology of Lilioceris lilii(Coleoptera:Chrysomelidae) and the occurrence of their parasitoids in Sweden . Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Kvarnheden, Johanna, 2023. Effekten av landskapsfaktorer och besprutning på rapsjordloppa i odling av höstraps. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

L

Larsson, Per, 2003. The lichen flora on decorticated logs of Ulmus glabra. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Lefèvre, Emma, 2023. Investigating fungicide resistance of Alternaria solani, a Solanaceae pathogen, on potato crops in south-eastern Sweden and its relationship with soil. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Levin, Oliwer, 2020. Biologisk bekämpning och omgivande lagar och regelverk i ekologisk humleodling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Lindahl, Susanna, 2024. Pseudaulacaspis pentagona : ett nytt hot mot Sveriges träd och prydnadsväxter?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Lindholm, Katarina and Wyke, Louise, 2011. Imidakloprid: påverkan på skadegörare och nyttodjur i växtens närhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Lindholm, Sara, 2022. Artförekomst av humlor i rödklöver, påverkande landskapsfaktorer och frösättning i olika delar av Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Lundblad, Josefine, 2019. Estimation of flowering potential and growth pattern on everbearing strawberry Fragaria x ananassa, cv. Favori. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Lundgren, Carolin and Svensson, Linnea, 2022. Hur mår hästkastanjen egentligen? : utbredning och hantering av skadegörare på Aesculus hippocastanum i svenska städer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

M

Magnusson, Anna, 2022. Effect of Touch on Cotton and Maize : influence on plant morphology and feeding preference in Spodoptera littoralis. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Magnusson, Annika, 2009. Gynna nyttodjuren i hemträdgården. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

N

Nihlmar, Martin, 2022. Hur nutidens ängs- och naturbetesmarkers beskaffenhet och skötsel kan anpassas till att förbättra pollinering inom trädgårdsnäringen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Nilsson, Sara, 2024. Samodling med åkerböna, Vicia faba L. : vilken påverkan har samodlingen på insekter?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Nilsson, Thilda, 2008. Raspberry cane midge (Resseliella theobaldi (Barnes)) : biology, control methods and monitoring. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Nordlander, Josefine, 2020. Nutida och framtida möjligheter till att förebygga angrepp av bladmögel (Phytophthora infestans) i matpotatisodling med hjälp av integrerat växtskydd. : en studie med fokus på hållbarhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Nyberg, Nadja, 2023. Beware of your neighbour : the effects of intraspecific interactions and CO2-level on the plant growth of two Barley cultivars. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

O

Olsson, Charlotte, 2009. Characterisation of mechanisms involved in hatching of the potato cyst nematode. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

P

Persson, Elin, 2023. Improving emasculation success in sugar beet (Beta vulgaris L.) : humidity, stigma receptivity & flower wounding. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Persson, Ingemar, 2009. Vemmenhögsprojektet : ett framgångsrikt sätt att minska läckage av bekämpningsmedel från odlad mark. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Persson, Lina, 2024. Jättelokans, Heracleum mantegazzianum, spridningsvägar och habitatpreferens : fallstudie av aktuell utbredning i Skåne. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Persson, Salome, 2023. Främmande flora : en studie om hur inre och yttre faktorer kan främja invasivitet hos trädgårdsväxter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Pettersson, Johan, 2023. Breeding for better biocontrol symbiosis of Trichoderma afroharzianum T-22 against Aphanomyces cochlioides in sugar beet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

R

Rosander, Charlotte, 2009. Jordtrötthet hos rosor - effekter och åtgärder i samband med rotsårsnematoder. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Rosander, Charlotte, 2010. Jordtrötthet i skånska rosodlingar – förekomst av rotsårsnematoden Pratylenchus penetrans. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Runnquist, Miamaria, 2005. Allelopathic potential in the laurel forest of Tenerife, Canary Islands. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Rur, Mira, 2007. Localization of the main allergy protein in two apple cultivars grown in Sweden. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Rur, Mira, 2010. Measuring Garden Footprints. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Ryazanskaya, Nadezda, 2019. De vilda binas resursbehov och strategier för att gynna dem. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Rännbäck, Linda-Marie, 2008. Flower attractiveness and nectar accessibility for Delia radicum (Diptera:Anthomyiidae) with implications for the control by Trybliographa rapae (Hymenoptera:Figitidae). UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Rösvik, Axel, 2019. Landscape and within-field factors affecting the damages of the brassica pod midge (Dasineura brassicae) in Swedish winter oilseed rape cultivation. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

S

Samson, Eva, 2024. Sydsvenska kommuners metodval i arbetet mot invasiva växter : kan betesdjur vara en lösning?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Sjöberg, Patrick, 2006. Detection of tobacco rattle tobravirus and potato mop-top pomovirus in Swedish soil samples by the use of different bait plants and analysis by ELISA and biotest.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Sjöberg, Patrick, 2009. Inventering av vecklare i Svenska äppelodlingar . Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Spogardh Gunnarsson, Hanna, 2022. Karantänskadegörare och kunskapsläget bland Sveriges fritidsodlare. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Strandberg, Madeléne, 2023. Höstraps + frostkänsliga baljväxter = sant? : en undersökning av samodlingseffekter på förekomsten av skadeinsekter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Svensson, Eva Lena, 2024. Hållbara restorativa miljöer : hänsyn till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet ger fler ekosystemtjänster. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Svensson, Fredric, 2016. Behavioural studies and collection of volatiles to identify the pheromone(s) of the great Capricorn (Cerambyx cerdo). First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Svensson, Thomas, 2012. Induced plant volatiles and their effect on Spodoptera littoralis choice of host plant : oviposition on damaged or undamaged cotton or maize. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Swiergiel, Weronika, 2009. How local ecosystem service management may reduce climate change impact of weed control : case studies in organic vegetable production. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Swiergiel, Weronika, 2007. The process of agroecological transition : a case study from southern Brazil. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Söderholm, Max, 2022. Identification of Fungal and Oomycete Spores in Potato Fields. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

T

Torstensdotter, Lillemor, 2015. Odour-mediated behaviour in codling moth, Cydia pomonella : do fermentation odours affect the attraction and oviposition behaviour in codling moth?. Second cycle, A1E. Alnarp, Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

V

Valentin, Ida and Hagbard, Louise, 2020. Vildbin och dagfjärilar i urbana grönstrukturer : att göra medvetna växtval och skapa artificiella boplatser. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Valeur, Johan, 2022. Identification and expression of genes involved in the arabinoxylan biosynthetic pathway in oat. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Van Kints, Seeger, 2023. Pollination chemistry of three sexually deceptive orchid species in south-western Australia. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

W

Waara, Susanna, 2011. Nektarresurser för parasitsteklar på vecklare i svensk äppelodling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Wikenros, Camilla, 2001. Wolf winter predation on moose and roe deer in relation to pack size. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Z

Zandelin, Philip, 2021. Virtual weather data for apple scab monitoring and management. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

This list was generated on Sat Jun 15 03:05:04 2024 CEST.