Home About Browse Search
Svenska


Elmblad, Klara and Hultegård, Julia, 2022. Trädkronstäckning i urbana miljöer : en fallstudie av Uppsala tätorts trädkronstäckning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Träd i urbana miljöer är viktiga för att kunna hantera de globala utmaningar som dagens samhälle står inför. Stadsskogsbruk - det vill säga planering samt förvaltning av samtliga träd inom och i anslutning till stadsmiljön - kan bidra till ett mer klimatanpassat samhälle. Därtill kan urbana träd främja biodiversitet och förbättra människors hälsa. Trots det riskerar urbana träd att försvinna på grund av urbanisering och förtätning. Ett sätt att mäta utvecklingen av träd i urbana miljöer är att kartlägga trädkronstäckningen. Syftet med denna studie är att undersöka Uppsala tätorts trädkronstäckning, ställa det i relation till riktvärdet 30 % samt jämföra resultatet med både nationella och internationella städer. Studien är även tänkt att synliggöra vilken roll trädkronstäckningen kan ha i den framtida planeringen av Uppsala tätort och belysa vilka effekter en ökad trädkronstäckning kan resultera i. För att besvara delar av studiens frågeställning genomfördes en undersökning i i-Tree Canopy och enligt resultatet är Uppsala tätorts krontäckningsgrad 28,5 %. Resultatet visade även att Uppsala tätorts krontäckningsgrad är 1,5 procentenheter under riktvärdet 30 % och jämförelsen antydde att Uppsalas trädkronstäckning är relativt hög jämfört med andra städer. Studien indikerar även att en ökad trädkronstäcking kan bidra till positiva effekter för både människan och naturen, men för att kunna bibehålla och förbättra trädkronstäckningen krävs ett ständigt planeringsarbete. Det är dock viktigt att vara medveten om att trädkronstäckning endast är ett kvantitativt mått som inte mäter trädens kvalitet. Studiens resultat är relevant för att Uppsala ska kunna sätta upp lokala målsättningar kring trädkronstäckning i framtiden.

,

Trees in urban environments are essential to address the global challenges facing today's society. Urban forestry - the planning and management of all trees in and around the urban environment - can contribute to a more climate-resilient society. In addition, urban trees can promote biodiversity and improve human health. Yet urban trees are at risk of disappearing due to urbanization and densification. One way to measure the development of trees in urban environments is to map tree canopy cover. The aim of this study is to investigate the tree canopy cover of Uppsala urban area, relate it to the target 30 % and compare the result with both national and international cities. The study is also intended to highlight the role that tree canopy cover can play in the future planning of Uppsala urban area and to stress the effects that increased tree canopy cover can result in. To answer part of the study's research question, an i-Tree Canopy survey was carried out and according to the results, the canopy cover of Uppsala urban area is 28,5 %. The result also showed that Uppsala's urban canopy cover is 1,5 percentage points below the target 30 % and the comparison shows that Uppsala's canopy cover is relatively high compared to other cities. The study also indicates that increasing tree canopy cover can contribute to positive effects for both people and the environment, but maintaining and improving tree canopy cover requires continuous planning. However, it is important to be aware that tree canopy cover is only a quantitative measure and does not measure the quality of the trees. The results of the study are relevant for Uppsala to set local objectives for tree canopy cover in the future.

Main title:Trädkronstäckning i urbana miljöer
Subtitle:en fallstudie av Uppsala tätorts trädkronstäckning
Authors:Elmblad, Klara and Hultegård, Julia
Supervisor:Dahlman, Bodil
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:urbana träd, trädkronstäckning, stadsplanering, stadsskogsbruk, i-Tree Canopy
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500359
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500359
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Jun 2022 08:36
Metadata Last Modified:08 Jun 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics