Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Sofie and Brunn Ramstedt, Gabriella, 2022. Arbetsrelaterade skador hos svenska ridlärare. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hästnäringen i Sverige omsätter årligen 72 miljarder kronor och 38 000 personer arbetar med hästar. Kunskapen om arbetsmiljö inom hästnäringen är bristfällig visar en rapport från arbetsmiljöverket år 2018. Arbetsrelaterade skador och olyckor inom branschen kan leda till långa sjukskrivningar med allvarliga konsekvenser. En stor del av arbetstillfällena finns på Sveriges ridskolor. Forskningsläget inom arbetsmiljö hos ridlärare är relativt outforskat. Syftet var att kartlägga förekomsten av skador och sjukskrivningar hos yrkesverksamma ridlärare på svenska ridskolor. Samt att undersöka om det fanns arbetsmoment inom yrket som i högre grad bidrar till skador.
En enkät formulerad i Google Formulär skickades ut till 138 ridskolor i Sverige med geografisk spridning. Innehållet i enkäten berörde frågor kring arbetsuppgifter, ridlärarens ålder och utbildning, antalet verksamma år inom yrket samt kring återkommande fysiska besvär. Enkäten undersökte även förekomsten av arbetsrelaterade olyckor i samband med hästhantering eller ridning. Resultatet visade en spridning av åldrar, utbildning samt antal år inom branschen. Det fanns ingen koppling mellan ridlärarnas utbildningsnivå och förekomsten av skador eller olyckor. En stor del av ridlärarna som deltog i studien hade varierande arbetsuppgifter där det ofta förekom hästhantering och stallarbete i tjänsten. Av de ridlärare som uppgav att de även arbetade i stallet syntes en koppling mellan mockning i tjänsten och smärta i axlar och nacke. Av de ridlärare som uppgav att de red mer än 10 timmar per arbetsvecka i sin tjänst hade 41% varit sjukskrivna i mer än fem dagar på grund av avfallning från häst. Av alla sjukskrivningar som ledde till mer än fem dagar sjukskrivning var 51% i samband med hästhantering.
Arbetsbelastningen vid mockning med skottkärra och grep kan ge upphov till smärta och värk hos ridlärare. Arbetsredskapen som krävs för att utföra detta arbete är i regel anpassad efter män. Majoriteten av deltagarna i denna studie är kvinnor. Mer forskning inom detta område krävs för att kunna avgöra redskapen och arbetsuppgifternas påverkan på ridlärarnas fysiska hälsa samt för att med större trovärdighet kunna föreslå förebyggande åtgärder i ridlärares arbetsmiljö.

,

Each year the horse industry in Sweden has an annual turnover of SEK 72 billion and 38 000 people work with horses. A report from the Swedish work environment authority in 2018 showed that knowledge about working environment in the horse industry is inadequate. Work-related injuries and accidents in the industry may cause serious consequences and the working environment for riding instructors is relatively unexplored. A lot of people are working as riding instructors. The aim of the study was to investigate if there was an association between the education of the instructors and the occurrence of work-related injuries and accidents. A secondary aim was to investigate whether there was work tasks that occur higher risks of injuries.

A questionnaire formulated in Google Forms was sent out to 138 riding schools in different parts of Sweden. The contents of the study concerned questions about tasks, education of the riding instructor and number of years in the profession. The questionnaire also examinated the occurrence of work-related accidents associated with horse-riding and recurrent physical pain. The result of the study showed that a large part of the riding instructors who participated in the study had varying tasks where there was often riding, handling of horses and work in the stable included. Mucking out boxes seemed to occur recurrent musculoskeletal symptoms in the neck and shoulder area. The conclusion was that riding and horse handling imply higher risks of accidents. There was no association between a higher level of education of the riding instructor and the occurrence of injuries or accidents.

Main title:Arbetsrelaterade skador hos svenska ridlärare
Authors:Nilsson, Sofie and Brunn Ramstedt, Gabriella
Supervisor:Thorell, Gabriella
Examiner:Morgan, Karin
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K 143
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:ridsport, arbetsmiljö, hållbarhet, ergonomi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18183
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18183
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:31 Aug 2022 07:42
Metadata Last Modified:01 Sep 2022 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics